Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  EFSER
  Bayan Üye

  Cevap: Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Hakkında Bilgi

  Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok ''çevresel etki değerlendirmesinin'' (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi) sonuçları, yatırım kararının alınmasında temel ölçütü oluşturacaktır. Doğal, kültürel ve insan tarafından yaratılan kaynaklar bir ülkenin, doğal, tarihsel ve kültürel zenginliğinin temel öğesi olduğu kadar; turizm endüstrisi ve turistler tarafından yoğun biçimde kullanıldığı için turizm kaynakları olarak da adlandırılmaktadır. Bu çevresel değerler topluma aittir ve turizm için üstün çekiciliğe sahiptir.

  Turizm, işlediği ve turistik ürün olarak sattığı çevresel değerlerin varlığına, yaşatılmasına katkıda bulunabileceği gibi, kullandığı kaynakların zarar görmesine de neden olabilir. Kamu otoriteleri, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halk, çevresel değerler olmadan turizm etkinliğinin sürdürülebilir yapıda olamayacağını anladıkları ve bu yönde eylem planları geliştirdikleri ölçüde çevrenin korunması ve geliştirilmesi olanaklıdır. Günümüzde, turistlerin beklentisi açısından bakıldığında da, başarılı bir turizm politikası için, korunmuş ve geliştirilmiş bir çevre gereklidir. Turizm kaynaklarının yoğun kullanımı, turizm konaklama işletmelerinin yığılma-yayılma dengesi ölçütlerine özen gösterilmediği, çevre bilinci, kültürü ve korumacılığının yaygınlaştırılmadığı durumlarda ise, turizm faaliyeti çevresel değerleri olumsuz etkileyecektir. Avrupa'da 1960'lı yıllardan itibaren ''deniz, güneş, kum'' olgusuna dayalı kitle turizminin yaygınlaşması sonucunda kıyıların kirlendiği, çevre değerlerinin bozulduğu görülmüştür. 1960-1980 dönemi, Avrupa'da turizmin çevresel değerlere yıkıcı etki yaptığı bir dönem olarak da değerlendirilebilir. Türkiye'nin turizm politikası da uzun yıllar ''kitle turizmi'' anlayışına dayandırılmıştır. Bunun sonucunda, 1980'li yıllardan itibaren kapasite üstü kullanımlar, turizm hareketlerinin belli kıyı ve bölgelerde yoğunlaşması ile çevresel değerlerin kalitesinde bozulmalar meydana gelmiştir.

  1970'li yıllardan itibaren Avrupa'da ''çevre kalitesi'' turizm ürününü oluşturan öğelerden en önemlisini oluşturmuştur. 1980'li yıllardan itibaren doğal, kültürel, sosyal kaynakların kalitesinin korunup geliştirilmesine dayalı turizm ürün ve hizmetleri aranılır hale gelmiştir.

  Günümüzde, turizmden kısa sürede yüksek ekonomik kârlılık sağlama düşünceleri, çevre kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Doğal değerlerin ve altyapıların kapasitelerin üstünde kullanımı fiziksel çevre değerlerine zarar vermektedir. Bu olgu, gelecek nesillerin bu varlıklardan nitelikli bir biçimde yararlanamama tehlikesini doğurmuştur. İşte, bu olumsuz gelişmelerin önlenebilmesi, çevresel değerlerin daha asırlar boyu insanlığın hizmetine sunulabilmesi için sürdürülebilir turizm politika ve ilkelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilip uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

  Sürdürülebilir turizm gelişmesi deyince; doğal, kültürel, ekolojik, biyolojik tüm yenilebilen ve yenilenemeyen kaynaklara süreklilik sağlayarak turizm etkinliğinin planlanması ve yürütülmesi anlaşılmalıdır.

  Başka bir deyişle, sürdürülebilir turizm, turizmin gelişmesini yok etmeden çevrenin korunması, alanların kullanımının planlanmasıdır. Teknolojik ve ekonomik gelişmeyle birlikte, ne yazık ki dünyada hava, su, toprak kirliliği ve gürültü artmış, ağaç sayısı, vahşi doğa canlılarının tür ve sayısı azalmış; iklim değişiklikleri ve ozon tabakasının kalitesinde bozukluklar görülmüştür. 1960'lı, 1970'li yıllar boyunca ve 1980'li yılların önemli bir bölümünde, turizm şirketlerinin büyük bir kısmı işlerini genişletmiş ve çevresel kaynakları genellikle bedava kullanmıştır. Ekonomik çıkarlar için ulusal ve uluslararası tatil turizminin yaygınlaştığı birçok ülkede doğal, kültürel ve sosyal çevre kaynakları sömürülmüştür. Yine de, turizm yatırım ve işletmeciliğinin çevresel değerlere verdiği zarar, bacalı sanayiler, doğal maddeler işleyen endüstriler, sanayileşmiş tarım faaliyetlerinin yarattığı olumsuzluklar boyutunda olmamıştır. Çoğu kez turizm yatırımlarında kapasite kısıtlamasına uyulmamış, inşaat yasakları, fiziksel planlama koşulları birçok ülkede gereğince uygulanmamıştır.

  Zaten, sektörel planlama anlayışından bütüncül (entegre) turizm patlaması anlayışına 1980'li yıllardan itibaren geçilebilmiştir. Ancak, turist beklentilerinin kaliteli bir çevreye duyarlı olduğu, 1990'lı yıllarda anlaşılmıştır. Bu nedenlerle diyebiliriz ki, 21. yüzyılda turizm işletmeleri, çevre yönetim sistemlerini benimseyen işletmecilik politikalarını uygulamaya koyacaktır. Çünkü, turizm sektörü, dünyanın en yaygın ve geniş endüstrilerinin başında yer alacak ve turistler çevreye duyarlı, çevre dostu turizm ürün ve hizmetlerine yönelecektir. Giderek turizm sadece ekonomik getirisi ile güçlü bir sektör olmakla kalmayacak, çevresel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine öncülük ve hizmet eden bir sektör konumuna bürünecektir. Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok ''çevresel etki değerlendirmesinin'' (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi) sonuçları, yatırım kararının alınmasında temel ölçütü oluşturacaktır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi