Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti

  Reklam  Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti

  Forum Alev
  Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti
  - Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.), Übey b. Ka’b namaz kılıyorken onun yanına vardı ve “Ey Übey” dedi. Übey yüzünü çevirip baktı fakat cevap vermedi. Ama namazını kısa kesip bitirdi ve Rasûlullah (s.a.v.)’e vardı; “selam sana olsun Ey Allah’ın Rasûlü” dedi. Rasûlullah (s.a.v.)’de selamını aldı ve “Sana seslendiğimde neden niçin cevap vermedin? Übey: Ey Allah’ın Rasûlü, namazdaydım. Rasûlullah (s.a.v.): Allah’ın bana vahyettiği Kur’ânda: “Ey iman edenler size hayat verecek sizi düzeltecek mesajlara çağırdığı zaman, Allah ve elçisinin mesajına uyun!” (8 Enfal: 24) emrini görmedin mi? Übey: “Evet gördüm” dedi ve inşallah bir daha bu hataya düşmem dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): “Sana ne Tevrat’ta ne İncil’de ne de Zebur’da ne de Kur’ân’da bir benzeri indirilmemiş olan bir sûreyi öğretmemi ister misin? Übey de evet Ey Allah’ın Rasûlü dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), namazda nasıl okursun? Buyurdu. Übey: Ümmül Kur’ân olan Fatiha sûresini okudu. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu okuduğun Fatiha sûresinin bir eşi ne Tevrat’ta ne de İncil’de ne de Zebur’da ne de Kur’ân’da indirilmemiştir. O yedi ayetli olup devamlı tekrar edilen bana verilen Kur’ân’dan bir parçadır.” (Buhârî, Tefsir-ül Kur’ân: 27; Ebû Dâvûd, Salat: 17)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  Bu konuda Enes’den ve Ebû Saîd el Mualla’dan da hadis rivâyet edilmiştir. 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti

  Reklam  Fatiha süresinin fazileti ve kıymeti 3. 3
  mum
  Özel Üye
  Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  "Ey Cabir, Kur'anda nazil olan surenin hayırlısını sana haber vereyim mi?
  Bu sure "Fatiha-tül Kitab" (Fatiha suresi)dir. Onda her derde şifa vardır.
  Rivayet: Hz. Câbir (r.a.) Ramuz 4. 4
  imam
  Üye
  1-el-FÂTİHA
  Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.

 5. 5
  desert.rose
  Usta Üye
  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:
  "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Ubey İbnu Ka'b (radıyallahu anh)'a
  uğradı. O namaz kılıyordu... devamını yukarıdaki gibi aynen kaydetti. Ancak şu
  ziyade var: "Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü'l-Celâl'e yemin ederim ki, Allah, Fâtiha'ının bir mislini ne Tevrat'ta, ne İncil'de ne Zebur'da, ne de Furkân'da
  indirmemiştir. O (namazlarda) tekrarla okunan yedi âyet ve bana ihsân edilen
  yüce Kur'ân'dır."

  Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'ân 1, (2878).+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi