Hadislerde nikah kavramı

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde nikah kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  KİŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPMASININ CAİZ OLDUĞU DURUM

  Bize Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Davud -yani İbn Hind- rivayet edip (dedi ki), bize Amir rivayet edip (dedi ki), bize Ebu Hüreyre rivayet etti ki; Rasulullah {Salalahu Aleyhi ve Seltem) kadınla, halasının üzerine; hala ile, erkek kardeşinin kızı üzerine, veya kadınla, teyzesinin üzerine; yahut teyze ile, kız kardeşinin kızı üzerine evlenümesini yasakladı (ve şöyle de buyurdu): "Ne daha küçük olanla (yeğenle) daha büyük olan (yani halası ve teyzesi) üzerine, ne daha büyük olanla daha küçük olan üzerine evlenilmez!

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 8 Hadis no 2184

  ForumAlev --->: Hadislerde nikah kavramı

 2. 14
  tahsinkaya33
  Üye
  KİŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPMASININ CAİZ OLDUĞU DURUM

  Bize Ubeydullah b. Abdilmecid rivayet edip (dedi ki), bize Mâlik, Ebu'z-Zinâd'dan, (O) el-A'rec'den, (O da) Ebu Hü-reyre'den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınla halasının ve kadınla teyzesinin (aynı zamanda bir nikâh altında) bir araya getirilmelerini yasakladı.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 8 Hadis no 2184
 3. 15
  tahsinkaya33
  Üye
  KİŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPMASININ CAİZ OLDUĞU DURUM

  Bize Ubeydullah b. Abdilmecid rivayet edip (dedi ki), bize Mâlik, Ebu'z-Zinâd'dan, (O) el-A'rec'den, (O da) Ebu Hü-reyre'den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınla halasının ve kadınla teyzesinin (aynı zamanda bir nikâh altında) bir araya getirilmelerini yasakladı

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 8 Hadis no 2185
 4. 16
  tahsinkaya33
  Üye
  DEĞİŞ-TOKUŞ ŞEKLİNDE MEHİRSİZ EVLENME YASAĞI HAKKINDA

  Bize Hâlid b. Mahled rivayet edip (dedi ki), bize Malik, Nafi'den, (O da) İbn Ömer'den (naklen) rivayet etti ki,O şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), değiş-tokuş şeklinde mehirsiz evlenmeyi ("şiğâr"ı) yasakladı."
  Mâlik şöyle demiştir: "Şiğâr ise, bir adamın, kızını başkasıyla, bu başkasının kızını kendisiyle mehirsiz olarak evlendirmesine mukabil evlendirmesidir."
  Ebu Muhammed (ed-Dârimî'ye); "bu (şekilde evlenenler) arasında (meşru) evliliğin olduğu görüşünde misin?" denildi de O; "(bu şekilde evlenme) hoşuma gitmiyor" karşılığını verdi.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 9 Hadis no 2186


 5. 17
  tahsinkaya33
  Üye
  İYİ ERKEKLERLE İYİ KADINLARIN EVLENMESİ HAKKINDA

  Bize Ebu Asım, İbrahim'den, (O) Ömer b. Keysan'dan, (O) babasından, (O da) Vehb b. Ebi Muğis'ten (naklen) haber verdi ki, O şöyle demiş: Bana Esma bint Ebi Bekr, Hz. Aişe'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurmuş: "İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin!" Ebu Muhammed (ed-Dârimî) dedi ki: "Bu Hadisin; "Böylece onların ardından gelen (nesil) güzel olur). Onların ardından gelen de ve sırasıyla (sonra gelen de) güzel olur" kısmı benim (sema'ımdan, kitabımdan) düşmüştür!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 10 Hadis no 2187


 6. 18
  tahsinkaya33
  Üye
  VELİSİZ EVLENME YASAĞI

  Bize Mâlik b. İsmail haber verip (dedi ki), bize İsrail, Ebu İshak'tan, (O) Ebu Burde'den, (O da) babasından (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), "Evlenme ancak veli ile olur!" buyurdu.


  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2188


 7. 19
  tahsinkaya33
  Üye
  VELİSİZ EVLENME YASAĞI

  Bize Ali b. Hucr rivayet edip (dedi ki), bize Şerîk, Ebu İshak'tan, (O) Ebu Burde'den, (O) Ebu Musa'dan, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu: "Evlenme ancak veli ile olur!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2189


 8. 20
  tahsinkaya33
  Üye
  VELİSİZ EVLENME YASAĞI

  Bize Ebu Asım, İbn Cüreyc'den, (O) Süleyman b. Musa'dan, (O) ez-Zühri'den, (O) Urve'den, (O) Hz. Aişe'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurdu: "Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse, onun evliliği ("nikah"ı) geçersizdir, onun evliliği geçersizdir, onun evliliği geçersizdir! Eğer (kadının velileri) anlaşmazlığa düşerlerse (="işteceru"), -Ebu Asım dedi ki, (İbn Cüreyc) bir defasında; "eğer (kadının velileri) anlaşmazlığa düşerlerse (="teşaceruM) demiştir-, hükümdar (hakim, vali), velisi olmayanın velisidir. Şayet (bir erkek, velisiz yapılan, dolayısıyla geçersiz olan bir nikahla bir kadından) faydalanırsa (onunla cima ederse), artık mehir, helal edindiği kadınlık organı sebebiyle, bu (kadınındır!)" Ebu Asım dedi ki, (İbn Cüreyc) bu (Hadisi) bana yüzkırkaltı yılında yazdırmıştı.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 11 Hadis no 2190


 9. 21
  tahsinkaya33
  Üye

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  YETİM KIZIN EVLENDİRİLMESİ HAKKINDA

  Bize Ebu Nuaym haber verip (dedi ki), bize Yunus b. Ebi İshak rivayet edip (dedi ki), bana Ebu Burde b. Ebi Musa, Ebu Musa'dan rivayet etti ki, O şöle demiş: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Yetim kıza, kendisinin (evlendirilmesi) hususunda danışılır. Eğer susarsa, izin vermiş demektir. Razı olmazsa, zorlanmaz."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 12 Hadis no 2191


 10. 22
  tahsinkaya33
  Üye
  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize Ebu'l-Muğire haber verip (dedi ki), bize el-Evzai rivayet edip (dedi ki), bana Yahya, Ebu Seleme'den, (O da) Ebu Hüreyre'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Ra-sulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Dul kadın, kendisine danışılmadıkça evlendirilmez, hiç evlenmemiş kadın da kendisinden izin istenmedikçe evlendirilmez. Onun izni ise, susmasıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2192


 11. 23
  tahsinkaya33
  Üye
  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize Vehb b. Cerir haber verip (dedi ki), bize Hişam, Yahya'dan, (O da) Ebu Seleme'den (naklen) rivayet etti ki, Ebu Hüreyre O'na, Resulullah'tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) bu (yani bir önceki) Hadisi rivayet etmiş.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2193


 12. 24
  tahsinkaya33
  Üye
  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize Halid b. Mahled rivayet edip (dedi ki), bize Malik, Abdullah ibnu'l-Fadl'dan, (O) Nafi' b. Cubeyr b. Mut'im'den, (O da) İbn Abbas'tan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Dul kadın, kendisini (evlendirmeye) velisinden daha layıktır. Hiç evlenmemiş (kadından) ise, kendisinin (evlendirilmesi) konusunda izin istenir. Onun izni, susmasıdır"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2194


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... Sonuncu8Sonuncu9
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi