Hadislerde nikah kavramı

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 234 Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde nikah kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 25
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize İshak b. İsa rivayet edip (dedi ki), bana Malik, kendisine sorduğum ilk şeyin (cevabı) olarak rivayet edip (dedi ki), bize Abdullah ibnu'1-Fadl, Nafi' b. Cübeyr'den, (O da) İbn Abbas'tan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Hiç evlenmemiş kadından, (evlendirilmesi hususunda) izin istenir. İzni ise, susmasıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2195  Yudumla --->: Hadislerde nikah kavramı Hakkında Konu

 2. 26
  tahsinkaya33
  Üye
  HİÇ EVLENMEMİŞ KADINLA DUL KADINA DANIŞMA

  Bize Ubeydullah b. Abdilmecid haber verip (dedi ki), bana Ubeydullah b. Abdirrahman b. Mevheb rivayet edip (dedi ki), bize Nafı1 b. Cübeyr b. Mut'im, İbn Abbas'tan (naklen) haber verdi ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Dul kadın, (evlenmesi hususunda) işine velisinden daha fazla sahiptir. Hiç evlenmemiş kadından ise, kendisinin (evlendirilmesi) konusunda izin istenir. Onun susması, kabul etmesi demektir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 13 Hadis no 2196


 3. 27
  tahsinkaya33
  Üye
  DUL KADINI, İSTEMEDİĞİ HALDE BABASI EVLENDİREBİLİR Mİ?

  Saîd haber verdi ki; O, el-Kasım b. Muhammed'den işitmiş ki, Ensarlı Abdurrahman b. Yezid ile Mücemmi' b. Yezid O'na anlatmışlar ki, kendilerinden yani Ensardan, "Hizam" diye çağrılan bir adam bir kızını evlendirmiş de (kız), babasının (yaptığı) nikâhtan hoşlanmayıp Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelmiş ve bu (nikâh meselesini) O'na anlatmış. (Rasulullah) da ondan babasının yaptığı nikâhı geri çevirmiş. Sonra o, Ebu Lubabe b. Abdilmunzir'le evlenmiş. Bu Hadisi haber verdikten) sonra Yahya bildirmiş ki, kendisine bu kadının dul olduğu haberi ulaşmış.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2197


 4. 28
  tahsinkaya33
  Üye
  DUL KADINI, İSTEMEDİĞİ HALDE BABASI EVLENDİREBİLİR Mİ?

  Bize Halid b. Mahled haber verip (dedi ki), bize Malik, Abdurrahman ibnu'l-Kasım'dan, (O) babasından, (O da) Yezid'in oğulları Abdurrahman ile Mucemmi'den (naklen) rivayet etti ki, Hansa bint Hizam'ı, dul iken babası evlendirmiş. O da bundan hoşlanmayıp Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelmiş, (Rasulullah) da nikâhını geri çevirmiş.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 14 Hadis no 2198


 5. 29
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINI İKİ VELİ EVLENDİREBİLİR Mİ?

  Bize Vezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Saîd, Katâde'den, (O) el-Hasan'dan, (O da) Ukbe b. Amir'den veya Semûre b. Cundeb'den (naklen) haber verdi ki, Rasulullah (Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Hangi kadını iki velisi farklı iki kişiyle evlendirirse o, onlardan nikâhı ilk yapılanındır. Hangi adam da bir şeyi iki adama satarsa, bu şey onlardan ilk satın alanındır."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2199


 6. 30
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINI İKİ VELİ EVLENDİREBİLİR Mİ?

  Bize Affan rivayet edip (dedi ki), bize Hammad b. Seleme rivayet edip (dedi ki), bize Katâde, el-Hasan'dan, (O) Semûre'den, (O da) Rasulullah'tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen), onun (yani bir önceki 2199 Hadisin) benzerini haber verdi.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 15 Hadis no 2200


 7. 31
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLARLA MUT A NİKÂHI YAPMA YASAĞI

  Bize Cafer b. Avn, Abdulaziz b. Ömer b. Ab-dilaziz'den, (O da) er-Rebi1 b. Sebre'den (naklen) haber verdi ki, babası O'na anlatmış ki, onlar Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Veda Haccı'nda yola çıktılar. Derken (Rasulullah): "Şu kadınlardan yararlanın!" buyurdu. -'Yararlanmak", bizde, "evlenmek" demektir.- Biz de bunu kadınlara teklif ettik. Fakat onlar (buna), aramızda bir müddet tesbit edilmesi durumu hariç, razı olmadılar. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); "Yapın, bir müddet tesbit edin!" buyurdu. Bunun üzerine ben ve amcamın bir oğlu kadın bulmaya çıktık. Onda bir aba vardı, bende de bir aba vardı. Onun abası benim abamdan daha iyiydi. Bense ondan daha gençtim. Neyse, bir kadına geldik. Benim gençliğin hoşuna gitti, onun da abası hoşuna gitti Neticede; "(bu) aba, onun abası gibidir!" dedi ve beni seçti. Aramızdaki müddet on geceydi. Ben de bu geceleri onun yanında geçirdim. Sonra sabahleyin (Kabe'ye) geldim. Bir de gördüm ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Rükn (Kabe'nin Hacer-i Esved köşesi) ile (Kabe'nin) kapısı arasında ayakta duruyor! Derken O şöyle buyurdu: "-Ey insanlar! Şüphe yok ki, ben size, kadınlardan "yararlanma" hususunda izin vermiştim, iyi bilin ki, muhakkak Allah bunu Kiyamet gününe kadar haram kılmıştır! Binaenaleyh, kimin yanında bu kadınlardan biri varsa, ona yol versin! Onlara verdiğiniz şeylerden de hiçbir şey almayın!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 16 Hadis no 2201


 8. 32
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLARLA MUT A NİKÂHI YAPMA YASAĞI

  Bize Mu h amme d b. Yusuf haber verip (dedi ki), bize İbn Uyeyne, ez-Zühri'den, (O) er-Rebi' b. Sebre el-Cuheni'den, (O da) babasından (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mut'a nikâhını (Mekke'nin) Fethi yılında yasaklamıştı."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 16 Hadis no 2202


 9. 33
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLARLA MUT A NİKÂHI YAPMA YASAĞI

  Bize Muhammed rivayet edip (dedi ki), bana İbn Uyeyne, ez-Zühri'den, (O) el-Hasan ile Abdullah'tan, (onlar da) babalarından (naklen) rivayet ettiler ki, O şöyle dedi: Ali'yi, ibn Abbas'a şöyle derken işittim: "Şüphe yok ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mut'ayı, yani kadınlarla mut'a nikahım ve evcil eşeklerin etlerini (yemeyi) Hayber yılında yasaklamıştı."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 16 Hadis no 2203


 10. 34
  tahsinkaya33
  Üye
  İHRAMLININ NİKÂHI HAKKINDA

  Bize Osman b. Muhammed haber verip (dedi ki), bize İbn Uyeyne, Eyyub b. Musa'dan, (O) Nubeyh b. Vehb'den, (O) Ebân b. Osman'dan, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurdu: "İhramlı ne evlenebilir, ne evlendirebilir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 17 Hadis no 2204


 11. 35
  tahsinkaya33
  Üye
  HZ. PEYGAMBERİN HANIMLARI İLE KIZLARININ MEHİRLERİ NE KADARDI?

  Bize Nuaym b. Hammâd haber verip (dedi ki), bize Abdulaziz -ki O, İbn Muhammed1 dir-, Yezid b. Abdillah'tan, (O) Muhammed b. İbrahim'den, (O da) Ebu Seleme'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Aişe'ye, "Rasulullah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlarının mehri ne kadardı?" diye sordum, O da şöyle cevap verdi: "O'nun, hanımlarına verdiği mehir oniki ukiyye ve bin neşş idi." (Hz. Aişe) sözüne şöyle devam etti: "Neşş'in ne olduğunu biliyor musun?" (Ebu Seleme) dedi ki, ben; "hayır, (bilmiyorum)" dedim. O zaman O şöyle dedi: "(Neşş), yarım ukiyyedir. İşte bu, Rasulullah'm (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlara verdiği mehirdir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 18 Hadis no 2205


 12. 36
  tahsinkaya33
  Üye

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  HZ PEYGAMBERİN HANIMLARI İLE KIZLARININ MEHİRLERİ NE KADARDI?

  Bize Amr b. Avn haber verip (dedi ki), bize Huşeym, Mansur b. Zâzân'dan, (O) İbn Sîrin'den, (O da) Ebu'1-Acfa' es-Sülemi'den (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Ömer ibnu'l-Hattab'ı hutbe okurken duymuştum. O Allah'a hamdetmiş, O'na övgüde bulunmuş, sonra şöyle demişti:
  "İyi dinleyin! Kadınların mehrinde aşırılık yapmayın. Çünkü (mehir) şu dünyada şeref yahut Allah katında takva (alâmeti) olsaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buna en lâyığımız olurdu. Ne O hanımlarından bir hanıma oniki ukiyye'den fazla mehir vermiştir, ne de onun kızlarından bir hanıma (bundan fazla) mehir verilmiştir! Dikkat edin! Şüphe yok ki, kiminiz, hanımının mehrinde aşırılığa gidiyor, sonunda ona karşı nefsinde (gizli) bir düşmanlık kalıyor, sonunda (ona); "senin için tulumun ipine -veya tulumun tersine- katlandım, (yani senin için çok zorluklar çektim!)" diyor!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 18 Hadis no 2206


+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 234 Sonuncu8Sonuncu9
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi