Hadislerde nikah kavramı

+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 34
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde nikah kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 37
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  MEHİR OLMASI CAİZ OLAN ŞEYLER

  Bize Amr b. Avn rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Zeyd, Ebu Hâzim'den, (O da) Sehl b. Sa'd'dan (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Bir kadın Hz. Peygambere (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelip, kendisini Allah'a ve Rasulü'ne bağışladığını söyledi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de; "Benim, kadınlar hususunda bir ihtiyacım yok!" buyurdu. Bunun üzerine bir adam; "onu benimle evlendir!" dedi (Hz. Peygamber) de; "Ona bir elbise ver!" buyurdu. (Adam); "bulamam!" dedi. (Hz. Peygamber); "Ona, demir bir yüzük de olsa, (bir şey) ver!" buyurdu. (Adam) da O'na (yani Hz. Pey-gamber'e) özür beyan etti. O zaman (Hz. Peygamber); "Beraberinde (ezberinde) Kur'an'dan ne var?" buyurdu. (Adam); "şu, şu (sûreleri biliyorum)" dedi. (Hz. Peygamber de); "Öyleyse, beraberinde (ezberinde) olan Kur'an Sûreleri karşılığında onu seninle evlendirdim!" buyurdu.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 19 Hadis no 2207  Bu Yazı --->: Hadislerde nikah kavramı İsimlidir

 2. 38
  tahsinkaya33
  Üye
  NİKÂH KONUŞMASI HAKKINDA

  Bize Ebu'l-Velid ve Haccac rivayet edip dediler ki, bize Şu'be rivayet edip dedi ki, bize Ebu Ishak haber verip dedi ki, ben Ebu Ubeyde'yi, Abdullah'tan rivayet ederken işittim, O demiş ki, bize Rasulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) istek konuşmasını şöyle öğretti:
  "Hamd Allah'adır -veya "şüphesiz hamd Allah'adır."- O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağış dileriz. Nefislerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. O'nun saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek hiç kimse de yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık ederim; Muhammed'in, O'nun kulu ve elçisi olduğuna da tanıklık ederim." (Hz. Peygamber) sonra şu üç ayeti okurdu: "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öylece korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün."
  "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Rabb'inizden korkun."
  "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, (Allah da) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve RasuVüne itaat ederse, muhakkak ki büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (Hz. Peygamber) sonra da isteğini söylerdi.


  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 20 Hadis no 2208


 3. 39
  tahsinkaya33
  Üye
  NİKÂHTA ŞART KOŞMAK

  Bize Ebu Asım, Abdulhamid b. Ca'fer'den, (O) Yezid b. Ebi Habib'den, (O) Yezid b. Abdillah'tan, (O) Ukbe b. Amir'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu: "Şüphe yok ki, yerine getirmenize en layık olan şart, kendisiyle kadınlık organlarını helal edindiğiniz şarttır."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 21 Hadis no 2209


+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 34
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi