Hadislerde nikah kavramı

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde nikah kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  Hadislerde nikah kavramı

  Forum Alev
  "Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen, bizden değildir!"
  SÜNEN-İ DARİMİ

  EVLENMEYE TEŞVİK


  Bize Ebu Asım, İbn Cüreyc'den, (O) Ebu'l-Muğallis'ten, (O da) Ebu Necih'ten (naklen) haber verdi ki, O şöyle dedi: Rasulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuş: "Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen, bizden değildir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 1 Hadis no 2170

  KENDİSİNDE GÜÇ BULUNAN KİMSE EVLENSİN

  Bize Ya'lâ haber verip (dedi ki), bize el-Ameş, Umâre'den, (O da) Abdurrahman b. Yezid'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Abdullah şöyle demişti: Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber olan, hiçbir şeyleri bulunmayan gençlerdik. Bu sebeple (birgün) O şöyle buyurmuştu: "Ey genç topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç yetirirse, evlensin. Çünkü bu gözü (haramdan) daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiremezse, o oruç tutmalıdır. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 2 Hadis no 2171 2. 2
  tahsinkaya33
  Üye

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  KENDİSİNDE GÜÇ BULUNAN KİMSE EVLENSİN

  Bize Muhammed b. Yusuf rivayet edip (dedi ki), bize Süfyan, el-A'meş'ten, (O) İbrahim'den, (O) Alkame'den, (O da) Abdullah'tan (naklen) rivayet etti. (Alkame) dedi ki, ben (Abdullah'la) beraber iken Osman O'nunla karşılaştı ve "Ebu Ab-dirrahman! Bekâr bir kızla (evlenmek) ister misin? Sana (eski neşeni, mutlu-düzenli günlerini) hatırlatır!" dedi. O da şöyle cevap verdi: Gerçekten sen bunu söylüyorsan, ben de Rasulullah'ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyururken işitmiştim: "Ey genç topluluğu! Sizden kim evlenmeye geç yetirirse, evlensin. Çünkü bu gözü (haramdan) daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiremezse, oruç tutsun. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 2 Hadis no 2172
 3. 3
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLARDAN UZAK (BEKÂR) YAŞAMA YASAĞI

  Bize Ebu'l-Yeman haber verip (dedi ki), bize Şuayb, ez-Zühri'den haber verdi (ki, O şöyle demiş): Bana Saîd ibnu'l-Müseyyeb haber verdi ki; O, Sa'd b. Ebi Vakkas'ı şöyle derken işitmiş: "Andolsun ki, bunu (yani evlenmeyip bekâr kalma isteğini) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Osman'dan kabul etmemişti. Şayet O'na kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz (kendimizi) hadım ederdik!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 3 Hadis no 2173
 4. 4
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLARDAN UZAK (BEKÂR) YAŞAMA YASAĞI

  Bize İshak haber verip (dedi ki), bize Hammâd b. Mes'âde rivayet edip (dedi ki), bize el-Eş'as b. Abdilmelik, el-Hasan'dan, (O) Sa'd b. Hişam'dan, (O da) Hz. Aişe'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: "Rasulullah {Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınlardan uzak (yani evlenmeyip bekâr) yaşamayı yasakladı."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 3 Hadis no 2174


 5. 5
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLA DÖRT ŞEY İÇİN EVLENİLİR

  Bize Sadaka ibnu'1-Fadl rivayet edip (dedi ki), bize Yahya b. Saîd, Ubeydullah'tan, (O) Saîd b. Ebi Saîd'den, (O) babasından, (O) Ebu Hüreyre'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu:
  "Kadınlarla dört şey için;
  din,
  güzellik,
  mal ve haseb (soy güzelliği, şeref) için evlenilir.
  Sen dindara bak, ellerin darlık görmesin, (Allah iyiliğini versin!)"  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 4 Hadis no 2176


 6. 6
  tahsinkaya33
  Üye
  KADINLA DÖRT ŞEY İÇİN EVLENİLİR

  Bize Muhammed b. Uyeyne, Ali b. Mushir'den, (O) Ab-duhnelik'ten, (O) Atâ'dan (O) Cabir'den, (O da) Hz. Pey-gamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) bu (yani bir önceki)(2176) Hadisi haber verdi.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 4 Hadis no 2177


 7. 7
  tahsinkaya33
  Üye
  EVLENME TEKLİFİ ESNASINDA KADINA BAKMAYA İZİN

  Bize Kabîsa haber verip (dedi ki), bize Süfyan, Asım el-Ahvel'den, (O) Bekr b. Abdillah el-Müzeni'den, (O da) el-Muğire b. Şube'den (naklen) haber verdi ki, O, Ensardan bir kadına evleme teklifinde bulunmak (istemişti) de, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'na şöyle buyurmuştu: "Git de ona bak. Çünkü bu, aranızda uyuşma ve kaynaşma sağlanmasına daha elverişlidir!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 5 Hadis no 2178


 8. 8
  tahsinkaya33
  Üye
  ERKEK EVLENDİĞİ ZAMAN ONA NE SÖYLENİR?

  Bize Muhammed b. Kesir el-Abdi el-Basri haber verip (dedi ki), bize Süfyan, Yunus'tan, (O da) el-Hasan'dan (naklen) haber verdi. (Yunus) dedi ki, O'nu (yani el-Hasan'ı) şöyle derken işittim: Akil b. Ebi Talib, Basra'ya gelmiş ve Cuşemoğullan'ndan bir kadınla evlenmişti. Bunun üzerine (bazı kimseler) O'na; "Allah mes'ud etsin, oğullar bağışlasın!" demişlerdi de, O şöyle karşılık vermişti: "Bunu söylemeyin! Muhakkak Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi bundan menetmiş ve bize, "Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin!" dememizi emretmişti."


  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 6 Hadis no 2179


 9. 9
  tahsinkaya33
  Üye
  ERKEK EVLENDİĞİ ZAMAN ONA NE SÖYLENİR?

  Bize Nuaym b. Hammad rivayet edip (dedi ki), bize Abdulaziz, Süheyl'den, (O) babasından, (O) Ebu Hüreyre'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O bir insanın evliliğini tebrik ettiğinde şöyle buyururdu: "Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin! Aranızı hayırla birleştirsin!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 6 Hadis no 2180


 10. 10
  tahsinkaya33
  Üye
  ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

  Bize Ebu'l-Velid et-Tayâlisî haber verip (dedi ki), bize Şu'be, Süheyl b. Ebi Salih'ten, (O) babasından, (O) Ebu Hü-reyre'den, (O da) Hz. Peygamber1 den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O, kişinin, (din) kardeşinin evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifi yapmasını yasakladı.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 7 Hadis no 2181


 11. 11
  tahsinkaya33
  Üye

  --->: Hadislerde nikah kavramı

  Reklam  ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

  Bize Abdullah b. Saîd rivayet edip (dedi ki), bize Ukbe b. Halid, Ubeydullah'tan rivayet etti ki, O şöyle demiş: Bana Nafî1, İbn Ömer'den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Biriniz (din) kardeşi kendisine izin vermedikçe, onun evleme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasın, onun alış-verişi üzerine alış-verişe girmesin!"

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 7 Hadis no 2182


 12. 12
  tahsinkaya33
  Üye
  ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

  Bize Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Mu-hammed b. Amr, Ebu Seleme'den, (O da) Fâtıma bint Kays'tan (naklen) haber verdi ki; O, kendisine anlatmış, kendisi de anlattıklarını O'ndan iyice yazmış ki; O (yani Fâtıma), Kureyş kabilesinin Mahzumoğulları oymağından bir adamın nikâhındaymış. Derken (bu adam) O'nu kesin bir şekilde (üç talâkla) boşamış. Bunun üzerine O, (adamın) ailesine, kendilerinden nafaka istemek üzere (haberci) göndermiş de onlar; "senin nafaka (hakkın) yok!" demişler. Sonra bu (olay) Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ulaşmış, O da şöyle buyurmuş: "Senin nafaka (hakkın) yok. Ancak iddet (beklemen) gerekir.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Nikah kitabı
  Bölüm 7 Hadis no 2183


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... Sonuncu8Sonuncu9
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi