Güzellik, Güzel Olma Hakkında Hadisler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Güzellik, Güzel Olma Hakkında Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Güzellik, Güzel Olma Hakkında Hadisler

  Reklam  Güzellik, Güzel Olma Hakkında Hadisler

  Forum Alev
  Bahsettiğiniz hadîs-i şerîfin daha uygun tercümesi şöyledir:
  (Allahü teâlâ cemîldir. Cemâl sâhiblerini sever.) [Müslim]
  Cemâl, çirkinliği gidermek, vekâr sâhibi olmak ve şükretmek için, ni’meti göstermek demektir. Gösteriş için, övünmek için, ni’meti göstermek, cemâl olmaz, kibir olur. Yukarıdaki hadîs-i şerîf, cemâl sâhibi olmayı övmektedir. Bu bakımdan her işte tertipli, düzenli olmak iyidir. Cemîl güzel demektir, hasen de güzel demektir. İkisinin arasında fark vardır. Güzel bina ve güzel manzara ile güzel kız arasındaki fark gibi. Sevgi de, sevilen şeye göre değişir. Allah sevgisi ile evlât sevgisi, ana-baba sevgisi, hanım sevgisi, çiçek sevgisi farklıdır. Sevgi gibi, güzellikler de farklıdır. Kur’ân-ı kerîmde, (Allah, her şeyi güzel yaratmıştır) buyuruluyor. (Secde 7)
  Allahü teâlânın yarattığı her şeyde muhakkak bir güzellik, bir san’at, bir tenâsüp vardır. O yaratılıştan daha güzeli düşünülemez. Kur’ân-ı kerîmde, (Biz insanı, en güzel şekilde yarattık) buyuruluyor. (Tîn 4)
  İnsanın hiçbir organı ne fazladır, ne de ek------. Sindirim sistemi ve diğer sistemlerinden daha güzelini düşünmek bile mümkün değildir. Kulağımız tek olsaydı veya üç tane olsaydı daha iyi olmazdı. Diğer organların durumu da böyledir. Allahü teâlâ, kemâl sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yanî her bakımdan güzeldir. İsimleri de güzeldir. Kur’ân-ı kerîmde;
  (En güzel isimler [esmâül-hüsnâ] Allahındır. O’na o güzel isimlerle duâ edin) buyuruluyor. (Â’râf 180)
  Allahü teâlâ, Cennete de, Kur’ân-ı kerîm’e de hüsnâ [en güzel] demiştir:
  (Rabbinizden size indirilenin en güzeline [Kur’ân-ı kerîme] tâbi olun!) [Zümer 55]
  (Allah, [Eshâb-ı kirâmın] hepsine de en güzeli [Cenneti] va’detmiştir!) [Nisâ 95]
  ([Eshâb-ı kirâmın] hepsine hüsnâyı [Cenneti] va’dettik.) [Hadîd 10]
  Fâizsiz ve sırf Allah rızâsı için verilen ödünç için de, güzel borç anlamında “Karz-ı hasen” denmiştir. (Mâide 12)
  Dîne uygun sabra da sabr-ı cemîl [güzel sabır] denmiştir. (Yûsüf 18, Meâric 5)
  Hattâ Cennet kadınları da, huyu ve yüzü güzel olarak vasıflandırılmıştır. (Rahmân 70)
  Çok namaz kılmak, çok oruç tutmak yanî çok ibâdet etmek değil de, güzel ibâdet etmek gerekir. Kur’ân-ı kerîmde, (Hanginizin amelinin daha güzel olacağı husûsunda sizi imtihan için...) buyuruluyor. (Hûd 7, Kehf 7, Mülk 2)
  Güzel ve güzellik hakkında hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki:
  (Hayrı, iyiliği güzel yüzlü olanların yanında arayınız!) [Beyhekî]
  (Bana göndereceğiniz temsilcinin, yüzü ve ismi güzel olsun!) [Bezzâr]
  (Allahü teâlâ, birinin hilkati ile ahlâkını güzel yaratmışsa, onu aslâ ateşe atmaz.) [İ.Adiy]
  (Allahü teâlâ, kime güzel yüz ve isim verir, o da bunları küçültecek duruma düşürmezse, seçilmişlerden olur.) [Beyhekî]
  (Geceleri çok namaz kılanın yüzü güzel olur.) (Mevkûfât)
  (Güzelin güzeli güzel ahlâktır.) [İbni Asâkir]
  (İslâm, ahlâk güzelliğidir.) [Deylemî]
  (Güzel saç, güzel ses, güzel yüz, fitneye düşürebilir.) [Deylemî]
  (Güzellik, kiminde daha güzeldir: Adâlet güzeldir, fakat idârecide daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, zenginde daha güzeldir. Verâ âlimde, sabır fakîrde, tevbe gençte daha güzeldir. Hayâ güzeldir, kadında daha güzeldir.) [Deylemî]
  Evliyâdan bir zât, (Bir kimsenin velî olduğu; tatlı dili, güzel ahlâkı, güler yüzü, cömertliği, münâkaşa etmemesi, özürleri kabûl etmesi ve herkese merhamet etmesi ile anlaşılır) buyurmuştur 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: Güzellik, Güzel Olma Hakkında Hadisler

  Reklam  Güzellik, Güzel Olma Hakkında Hadisler

  (Geceleri çok namaz kılanın yüzü güzel olur.) (Mevkûfât)+ Yorum Gönder
en güzel hadisler,  güzellik hadisleri,  güzellikle ilgili hadisler,  güzel hadisler,  yüz güzelliği için hadis
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi