Hadislerde zekat kavramı

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerde zekat kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tahsinkaya33
  Üye
  Reklam

  Hadislerde zekat kavramı

  Reklam  Hadislerde zekat kavramı

  Forum Alev
  Allah, malları hakkında üzerlerine, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadaka (zekât) farz kılmıştır

  DARİMİ
 2. 2
  tahsinkaya33
  Üye

  --->: Hadislerde zekat kavramı

  Reklam  ZEKÂTIN FAZİLETİ HAKKINDA

  Bize Ebû Asım, Zekeriyyâ b. İshakTan, (O) Yahya b. Abdillah b. Sayfîden, (O) Ebu Mabedden, (O da) İbn Abbâstan (naklen) rivayet etti ki; Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Muâzı, görevli olarak Yemene gönderdiği vakit (Ona) şöyle buyurmuştu:
  Sen kitab ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. Bu sebeple onları (önce), Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammedin, Allahın elçisi olduğuna şehâdet etmeye çağır.
  Şayet onlar sana bu konuda itaat edip (bunu kabul ederlerse) onlara bildir ki, Allah, üzerlerine her gün ve gecede beş namaz farz kılmıştır.
  Onlar bu konuda da sana itaat ederlerse, onlara bildir ki, Allah, malları hakkında üzerlerine, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadaka (zekât) farz kılmıştır.
  Onlar bu konuda da sana itaat ederlerse, (zekât olarak) mallarının değerlilerini (almaktan) sakın! (Bir de haksızlık yapıp) mazlumun bedduasını (almaktan) sakın. Zira gerçek şu ki, Allahın huzurunda onun için hiçbir perde yoktur, (o, kabul edilir).


  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 1 Hadis no 1622
 3. 3
  tahsinkaya33
  Üye
  KENDİSİNE ZEKÂT VERİLECEK OLAN YOKSUL

  Bize Hâşim İbnul-Kasim haber verip (dedi ki), bize Şube, Muhammed b. Ziyâddan, şöyle dediğini rivayet etti: Ebû Hureyreyi, Hz. Peygamber1 den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) rivayet ederken işittim ki, O şöyle buyurmuş: Yoksul miskin; bir iki lokmanın, bir iki parçanın, bir iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir. Fakat asıl yoksul, kendisini başkasına muhtaçlıktan kurtaracak bir zenginliği olmayan, bununla beraber, rahatsız ederek halktan bir şey dilenmekten de utanan veya, rahatsız ederek halktan bir şey dilenmeyen kimsedir.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 2 Hadis no 1623
 4. 4
  tahsinkaya33
  Üye
  DEVE, SIĞIR VE KOYUNLARIN ZEKÂTINI VERMEYENLER

  Bize Ya'la b. Ubeyd haber verip (dedi ki), bize Ab-dulemlik, Ebu'z-Zübeyr'den, (O da) Cabir'den (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sel-lem) şöyle buyurdu: "Hayvanlarının hakkını ödemeyen hiçbir deve, sığır ve koyun sahibi yoktur ki, O, Kıyamet günü bu hayvanların çiğneyip süsmesi için dümdüz bir ovada oturtulmuş ve onu, tırnaklı hayvan tırnağıyla çiğnemiş, boynuzlu hayvan boynuzuyla süsmüş olmasın! O gün onların içinde boynuzsuz da bulunmayacaktır, boynuzu kırık da!"
  "Ya Rasûlallah, dediler, peki onların hakkı nedir?" Buyurdu ki; "Döllük olanlarının dölleme için ödünç verilmesi, kovalarının ödünç verilmesi, bu hayvanların, ihtiyaç sahibine, sütlerinden, yünlerinden ve iş güçlerinden faydalanması için bir müddet ödünç verilmesi, su başlarında sağılıp sütlerinden, oradaki fakirlere, yolculara ikram edilmesi. Bir de onlar, Allah yolunda bineği olmayanlara binek olarak verilir ki, bu da onların haklarındandır)."

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 3 Hadis no 1624


 5. 5
  tahsinkaya33
  Üye
  DEVE, SIĞIR VE KOYUNLARIN ZEKÂTINI VERMEYENLER

  Bize Bişr İbnu'l-Hakem rivayet edip (dedi ki), bize Ab-durrezzâk rivayet edip (dedi ki), bize İbn Cureyc haber verip dedi ki; bana Ebu'z-Zübeyr haber verdi ki, O, Cabir b. Abdillah'ı şöyle derken işitmiş: Ben Rasûlullah'ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyururken işittim: "Hayvanlarındaki hakkı yerine getirmeyen hiçbir deve sahibi yoktur ki, onun develeri Kıyamet günü, dünyada olduklarından daha çok olarak gelmiş; kendisi de, onların, ayakları ve tabanları ile üzerinde sıçrayıp oynayarak çiğnemeleri için dümdüz bir ovada oturtulmuş olmasın! Hayvanlarındaki hakkı yerine getirmeyen hiçbir sığır sahibi de yoktur ki, sığırları Kıyamet günü, dünyada olduklarından daha çok olarak gelmiş; kendisi de, onların, boynuzlarıyla süserek, ayaklarıyla çiğneyerek süsüp çiğnemeleri için dümdüz bir ovada oturtulmuş olmasın! Hayvanlarındaki hakkı yerine getirmeyen hiçbir koyun sahibi de yoktur ki, koyunları Kıyamet günü, dünyada olduklarından daha çok olarak gelmiş; kendisi de, onların, boynuzlarıyla süserek, ayaklarıyla çiğneyerek süsüp çiğnemeleri için dümdüz bir ovada oturtulmuş olmasın! Bunların içinde boynuzsuz da bulunmayacaktır, boynuzu kırılmış olan da! Bir de servetindeki hakkı yerine getirmeyen hiçbir servet altın ve gümüş sahibi yoktur ki, serveti Kıyamet günü, ağzını açıp peşine takılan, son derece zehirli bir erkek yılan olarak gelmiş olmasın! Bu yılan onun yanına geldiğinde o, ondan kaçacak. Yılan da ona; saklayıp hakkını vermediğin servetini al! diye bağıracak. O; benim ona ihtiyacım yok diyecek. Neticede, ondan kurtuluş olmadığını görünce elini onun ağzına sokacak, o da, erkek hayvanın yemini kıtır kıtır yemesi gibi onun elini kıtır kıtır yiyecek."


  (İbn Cureyc) dedi ki; Ebu'z-Zübeyr, şöyle de dedi: Ubeyd b. Umeyr'i, bu sözü söylerken işitmiştim. Sonra (bunu) Cabir b. Ab-dillah'a sordum. O da, Ubeyd b. Umeyr'in sözünün aynısını söyledi. (İbn Cureyc) dedi ki; Ebu'z-Zübeyr şöyle de dedi: Ben Ubeyd b. Unıeyri, şöyle derken işittim: Bir adam:
  "Ya Rasûlullah, develerin hakkı nedir?" demiş.
  O da şöyle buyurmuş: "Su başlarında sağılıp sütlerinden, oradaki fakirlere, yolculara ikram edilmesi, kovalarının ödünç verilmesi, döllük olanlarının dölleme için ödünç verilmesi, onların, ihtiyaç sahibine, sütlerinden yünlerinden ve iş güçlerinden yararlanması için bir müddet ödünç verilmeleri ve Allah yolunda bineği olmayanlara binek olarak verilmeleri! "

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 3 Hadis no 1625


 6. 6
  tahsinkaya33
  Üye
  DEVE, SIĞIR VE KOYUNLARIN ZEKÂTINI VERMEYENLER

  1626. Bize el-Hasan İbnu'r-Rebî1 haber verip (dedi ki), bize Ebu'l-Ahvas, el-A'meş'ten, (O) el-Ma'rûr b. Suveyd'den, (O) Ebû Zerr'den, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) bu (yani bir önceki) Hadisin bir kısmını rivayet etti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 3 Hadis no 1626


 7. 7
  tahsinkaya33
  Üye
  KOYUNLARIN ZEKÂTI HAKKINDA

  Bize el-Hakem İbnu'l-Mübarek haber verip (dedi ki), bize Abbâd b. Avvâm ile İbrahim b. Sadaka, Sufyân b. Hu-seyn'den, (O) ez-Zühri'den, (O) Sâlim'den, (O da) İbn Ömer'den) (naklen) rivayet ettiler ki; Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sadaka (zekât miktarlarını) yazdırmıştı. (Buna göre) koyunlarda otlama ile yetişen her kırk koyunda, yüzyirmi (koyuna) kadar bir koyun (zekâtı) vardır. Daha fazla olduklarında onlarda ikiyüz (koyuna) kadar iki koyun (zekâtı) vardır. (Bundan) daha fazla olduklarında onlarda, üçyüz (koyuna) kadar üç koyun (zekâtı) vardır. Bir koyun daha fazla olduğunda bunlarda (yine), dörtyüz (koyuna) varıncaya kadar sadece üç koyun (zekât verilmesi) gerekir. Dörtyüz koyuna ulaştıklarında ise her yüz (koyunda) bir koyun (zekâtı) vardır. Zekâtta ne çok yaşlı, ne kusurlu, ne de ayıplı (koyun) alınmaz.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 4 Hadis no 1627


 8. 8
  tahsinkaya33
  Üye
  KOYUNLARIN ZEKÂTI HAKKINDA

  1628
  Bize el-Hakem b. Musa haber verip (dedi ki), bize Yahya b. Hamza, Süleyman b. Davûd el-Havlâni'den, (O) ez-Zühri'den, (O) Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan, (O) babasından, (O da) dedesinden (naklen) rivayet etti ki; Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Yemenlilere, Amr b. Hazm'la şunu yazdırıp (göndermiş): "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Muhammed'den, Şurahbîl b. Abdikülâl, el-Hâris b. Abdikülâl ve Nuaym b. Abdikülâl'e...
  Kırk koyunda, yüzyirmiye ulaşıncaya kadar bir koyun (zekâtı) vardır.
  Yüryizmi (koyundan) bir (koyun) fazla olduklarında, onlarda, ikiyüze ulaşıncaya kadar iki koyun (zekâtı) vardır. (Bundan) bir tane daha fazla olduklarında, onlarda, üçyüze ulaşıncaya kadar üç (koyun zekâtı) vardır.
  Daha da fazla olanlarda, her yüz koyunda bir koyun (zekâtı) var.


  1629. Bize Bişr İbnu'l-Hakem rivayet edip (dedi ki), bize Ab-durrezzâk rivayet edip (dedi ki), bize Ma'mer, Abdullah b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan, (O) babasından, (O da) dedesinden (naklen) haber verdi ki; "Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun için bir mektup yazdırdı..." (Ma'mer) daha sonra onun, (yani bir önceki hadisin) benzerini zikretti

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 4 Hadis no 1628-1629


 9. 9
  tahsinkaya33
  Üye
  SIĞIRLARIN ZEKÂTI

  Bize Ya'lâ b. Ubeyd rivayet edip (dedi ki), bize el-A'meş, Şakîk'ten, (O da) Mesrûk'tan, (bize) el-A'meş (ayrıca) İbrahim'den (naklen) rivayet etti ki, onlar (yani Mesrûk ve İbrahim) şöyle dediler: Muâz dedi ki; Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni Yemen'e görevli olarak göndermiş ve bana,
  her kırk sığırdan, üç yaşma girmiş bir dişi dana "nıusinne" her otuzdan, bir yaşını bitirmiş erkek veya dişi bir buzağı "tebî' veya tebî'a" almamı emretmişti.

  SÜNEN-İ DARİMİ
  Zekat bölümü
  Bölüm 5 Hadis no 1630


+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi