Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mumsema
  Özel Üye
  Reklam

  Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler

  Reklam



  Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler

  Forum Alev
  KALB İLE İLGİLİ HADİSLER

  1-“Yaşlı kişinin kalbi iki şey üzere gençtir.Yaşama sevgisi ve mal sevgisi.”(C.Sağir-6145)

  قلبالشيخشابعلىحباثنتين: حبالعيش،والمال

  2-“ Yaşlı kişinin kalbi iki şey
  üzere gençtir.Uzun yaşama sevgisi ve mal çoğaltma sevgisi.” (C.Sağir-6146)

  قلبالشيخشابعلىحباثنتين: طولالحياة،وكثرةالمال

  *Kalbini terbiye etmeyenlerde bunlar ortaya çıkar, edenlerde ise;gayret ,cihat ve ilime dönüşür.

  3-“Mü’minin kalbi tatlı
  dır tatlılığı da sever.” (C.Sağir-6147)

  قلبالمؤمنحلويحبالحلاوة

  *Mü’min tatlı şeyleri sever ,kendisi de tatlıdır ,ahlakı da…

  *Zemzem ve Hurmada Mü’minin kalbi ile bağlantı vardır.

  4-“Şükreden bir kalp, zikreden bir dil ,saliha bir hanım din ve
  Dünya işlerinde bunların hepsi insanın sahip olduğu en hayırlı şeylerdir.” (C.Sağir-6148)

  قلبشاكر،ولسانذاكر،وزوجةصالحةتعينكعلىأمردنياكودينك: خيرمااكتنزالناس

  5-“Adem oğlunun kalpleri kışın yumuşar çünkü
  (c.c) Adem (a.s) mı çamurdan yarattı, çünkü kışın kar çamuru yumuşatır.” (C.Sağir-6149)

  قلوبابنآدمتلينفيالشتاء،وذلكلأناللهتعالىخلقآدممنطين،والطينيلينفيالشتاء

  6-“Kalp hükümdardır
  ,onun birtakım askerleri vardır.Hükümdar düzgün olunca askerler de düzgün olur,bozuk olunca askerler de bozuk olur.” (C.Sağir-6191)

  القلبملك،ولهجنوده؛فإذاصلحالملكصلحجنوده،وإذافسدالملكفسدتجنوده

  7-“Şüphesiz Adem oğlunun kalbi serçe kuşu gi
  bidir, günde yedi defa döner ,çevrilir durur.” (C.Sağir-2342)

  إنقلبابنآدممثلالعصفور،يتقلبفياليومسبعمرات

  8-“Adem oğlunun kalbi her bir vadide bir şubedir,çeşittir.Kim kalbini her bir şeye uydurursa onu hangi vadide helak edeceği
  ’ın umurunda bile olmaz.Kim de tevekkül ederse onun şubelerinin hepsine yeter.” (C.Sağir-2343)

  إنقلبابنآدمبكلوادشعبة،فمنأتبعقلبهالشعبكلهالميبالاللهبأيوادأهلكه،ومنتوكلعلىاللهكفاهالشعب

  9-“Şüphesizki Ademoğllarının kalplerinin tamamı Rahman olan
  ’ın kudret parmakları arasında tekbir kalp gibidir kul nereye çevrilmeyi istiyorsa ’ta onu oraya istediği gibi çevirir..” (C.Sağir-2344)

  إنقلوببنيآدمكلهابينأصبعينمنأصابعالرحمنكقلبواحديصرفهحيثشاء



  10-“Kalbe nur girince genişler,rahatlar. Bunun alameti nedir Ya Rasulullah dediler? Dedi ki;Ahiret’e yöneliş,Aldatma yurdundan (Dünya) uzaklaşma,Ölüm gelmeden ölüm için hazırlık.” (Tirmizi)


  اذادخلالنورفيالقلبفانفسحوانشرحقالوافماعلامةذالكيارسولاللهقالالانابةاليدارالخلدوالتجافيعندارالغرورولاستعدادللموتقبلنزوله



  11-“Şanı yüce olan
  suretlerinize ve mallarınıza bakmaz,ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (C.Sağir-1832)

  إناللهتعالىلاينظرإلىصوركموأموالكم،ولكنإنماينظرإلىقلوبكموأعمالكم



  12-“Şüphesiz ki beden de bir parça vardır; o düzgün olursa bedenin tamam
  ı düzgün olur,bozuk olursa bedenin tamamı bozuk olur.Dikkat ediniz ki o kalptir.” (C.Sağir-3856 ,Buhari-iman 39,

  büyu’ 2 ,Müslim-müsakat 107 ,Ebu Davut-büyu’ 3 ,Tirmizi-büyu’ 1 ,Nesai-büyu’ 2 )

  الاوانفيالجسدمضغةاذاصلحتصلحساؤرالجسدواذافسدتفسدساؤرالجسدالاوهيالقلب



  13-“Kulun imanı istikamet bulmaz, ta ki kalbi doğrulmadıkça; Kalbi istikamet bulmaz,ta ki dili doğrulmadıkça.” (Ahmet .b. Hanbel- Müsned-C.3 S.198)

  لايستقيمايمانعبدحتىيستقيمقلبهولايستقيمقلبهحتىيستقيملسانه



  *D
  il ibrik gibidir, kalpte ne varsa onu boşaltır.



  14-“Adem oğlunun kalbi tencereden daha çok değişkendir.Tencere kaynarken suyun toplandığı gibi.” (C.Sağir-7300)

  لقلبابنآدمأشدانقلابامنالقدرإذااستجمعتغليانا



  15-“Kalbin misali;çöldeki bir tüy
  gibidir.Rüzgar onun içini dışın, dışını içine çevirir durur.” (C.Sağir-8135)

  مثلالقلبمثلالريشةتقلبهاالرياحبفلاة



  16-“Dört şey şakiliktendir. Göz katılığı (ağlayamamak), Kalp katılığı,hırs,uzun emel.” (C.Sağir-921)

  أربعمنالشقاء: جمودالعين،وقسوةالقلب،والحرص،وطولالأمل



  *Hz.Ömer size ölüm ne kadar uzaktır diye sorunca ;göz ile kaş arası diyenlere siz uzun emel üzeresiniz der. Ölüm gözün beyazı ile siyahı kadardır der.



  17-“Dünya’da züht sahibi olmak, kalbi ve bedeni rahatlatır.Dünya
  ‘ya rağbet ise kalbi ve bedeni yorar.” (C.Sağir-4594)

  الزهدفيالدنيايريحالقلبوالبدن،والرغبةفيهاتتعبالقلبوالبدن

  18-“Saflarınızı düzeltiniz,kalpleriniz ayrı düşmesin.” (C.Sağir-4729)

  سوواصفوفكم،لاتختلفقلوبكم



  *Beden olarak aynı safta ol
  mayanın kalbi de beraber olamaz.

  19-“Alçak gönüllü olmayı tavsiye ediyorum Alçakgönüllülük kalp amelidir.” (C.Sağir-5517)

  عليكمبالتواضع،فإنالتواضعفيالقلب.

  *Kalbi mütevazi olanın zahiri de mütevazidir.



  20-“İlim iki kısımdır;Kalp ilmi ki;fayda
  lı olan budur.Dil ilmi olan ki;ademoğlunun aleyhine kullanılacak ilimdir.” (C.Sağir-5717)

  العلمعلمان: فعلمفيالقلبفذلكالعلمالنافع،وعلمعلىاللسانفذلكحجةاللهعلىابنآدم



  21-“Kalp hükümdardır ,hükümdar düzgün olunca tebası da düzgün olur ,bozu
  k olunca tebası da bozuk olur.” (C.Sağir-5752)

  والقلبملك: فإذاصلحالملكصلحترعيته،وإذافسدالملكفسدترعيته



  22-“Şarkı ve türkü, suyun baklayı büyütüp yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı büyütür.” (C.Sağir-5809)

  الغناءينبتالنفاقفيالقلبكماينبتالماءالبقل



  *İcra eden,sözler,mekan,mana dine aykırı olmaz ise caizdir.



  23-“Vera sahibi ol ki;insanların en abidi olasın.Kanaat sahibi ol ki; insanların en çok şükredeni olasın.Kendi nefsin için istediğini insanlar için de iste ki;mü’min olasın.
  Sana komşu olana komşuluğu güzel yap ki; Müslüman olasın.Gülmeni az yap gülmenin çoğu kalbi öldürür.” (C.Sağir-6422)

  كنورعاتكنأعبدالناس،وكنقنعاتكنأشكرالناس،وأحبللناسماتحبلنفسكتكنمؤمنا،وأحسنمجاورةمنجاوركتكنمسلما،وأقلالضحكفإنكثرةالضحكتميتالقلب



  24-“Körlüğün en şerlisi kalp körlüğüdür.” (C.Sağir-9689)

  الولدثمرةالقلب،وإنهمجبنةمبخلةمحزنة



  25-“Kalb kalb diye isimlendirildi,çünkü döndüğünden.Kalp, çölde rüzgarın içini dışına dışını içine çevirip durduğu ağaca takılmış b
  ir tüy misalidir.” (C.Sağir-2595)

  إنماسميالقلبمنتقلبه: إنمامثلالقلبمثلريشةبالفلاةتعلقتفيأصلشجرةيقلبهاالريحظهرالبطن



  26-“İslam açıkça yaptığımız amellerdir,imanın yeri ise kalptir.” (C.Sağir-3060)

  الإسلامعلانية،والإيمانفيالقلب



  27-“Saffan.b. Muattal’a dokunmayın onun dili pis kalbi temizdir.” (C.Sağir-4224)

  دعواصفوانبنالمعطلفإنهخبيثاللسان،طيبالقلب



  28-“Kırallara sövme ile kalbinizi meşgul etmeyin.Onların ıslahı için dua etmek sureti ile Allahu teala’ya yakınlık ara
  yınız.” (C.Sağir-9805)

  لاتشغلواقلوبكمبسبالملوك،ولكنتقربواإلىاللهتعالىبالدعاءلهميعطفاللهقلوبهمعليكم



  *
  onların kalplerini size karşı yumuşatır.



  29-“Kul bir hata işlediği zaman kalbine simsiyah bir nokta konur.Eğer günahtan kendini çeker,tevbe ve istiğfar eder se kalbi cilalanır,etmez se ta ki;kalbini kaplayıncaya kadar.

  nokta artırılır .” (C.Sağir-2070 , Tirmizi-tefsir 83 ,İ.Mace-tevhit 29 )

  إنالعبدإذاأخطأخطيئةنكتتفيقلبهنكتةسوداء،فإنهونزعواستغفروتابصقلقلبه،وإنعادزيدفيهاحتىتعلوعلىقلبه





  30-“Allahu teala buyurdu ki; Ben öyle mahluklar yarattımki dilleri baldan tatlı,kalpleri kaktüsten daha acıdır.”



  31-“
  ım korkmayan kalpten, faydasız ilimden,kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.” (C.Sağir-1490)

  اللهمإنيأعوذبكمنعلملاينفع،وقلبلايخشع،ودعاءلايسمع،ونفسلاتشبع،



  32-“ ım;Kalbimi nurlu kıl,lisanımı nurlu kıl,bakışımı nurlu kıl,işitmemi nurlu kıl..” (C.Sağir-1513)

  اللهماجعلفيقلبينوراوفيلسانينورا،وفيبصرينوراوفيسمعينورا



  33-“
  ım kalbimi nifaktan ,amelimi riyadan,dilimi yalandan,gözümü hain bakmaktan koru.Şüphesiz ki sen gözlerin hain bakışlarını ve göğüslerde gizlenenleri bilirsin.” (C.Sağir-1529)

  اللهمطهرقلبيمنالنفاق،وعمليمنالرياء،ولسانيمنالكذب،وعينيمنالخيانة،فإنكتعلمخائنةالأعينوماتخفيالصدور



  34-“Şüphesiz ki kıyamet günü kulların
  ’a en uzak olanı kalbi katı olan kişidir.”

  انابعدالعباديومالقيامةالقلبالقاصي




 2. 2
  10ur22
  Yeni Üye

  --->: Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler

  Reklam



  arkadaşım ellerine kollarına sağlık gece gece ruhum ferahladı teşekkür etmesini bilsem edecemde öğret sen olmazsa allaha emanet ol allah senden razı olsun







 3. 3
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı 10ur22 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  arkadaşım ellerine kollarına sağlık gece gece ruhum ferahladı teşekkür etmesini bilsem edecemde öğret sen olmazsa allaha emanet ol allah senden razı olsun
  En güzel teşekkur namazdır. Rabbine verdiğin Ahd'i yerine getir. beş vakit namazını kıl ve Allahın ipine (Kur'ana) ve sünnete sarıl.

  Dua ile







 4. 4
  10ur22
  Yeni Üye
  kardeşim sen merak etme kardeşim o yoldayız inşallah hani ben merak için sordum nasıl yapılıyo diye

 5. 5
  sümey
  Üye
  emeğine sağlık mumsema kardeşim haklısınız bedenin teşekkürü namazdır inş. nimetin teşekkürü oructur Rabbinin sana verdiklerine teşekkürde zekat ve sadaka vermektir.
  Kainattaki güzellikleree teşekkürde tefekkür herşeyde Rabbim ne de güzel yaratmıs demekle olur inş.
  Allah hayırlı kul hayırlı ümmet eylesin inş.

 6. 6
  Zehra
  Üye
  Allah razi olsun,

  Ey kalpleri halden hale değiştiren Allahım, kalblerimizi dinin üzere sabit kıl!

 7. 7
  sweetprinces
  Üye
  ..Allah razı olsun...

 8. 8
  benkimimxD
  Emekli
  ALLah Razı Olsun Hocam...

 9. 9
  andac.ceylan
  Yeni Üye
  Allah Razı olsun,,


  -“ ım korkmayan kalpten, faydasız ilimden,kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.” (C.Sağir-1490)

  اللهمإنيأعوذبكمنعلملاينفع،وقلبلايخشع،ودعاءلايسمع،ونفسلاتشبع،

+ Yorum Gönder
kalp ile ilgili hadisi şerifler,  Kalp hadis,  kalp ile ilgili hadisler,  kalp hadisleri,  kalp kırıklığı ile ilgili hadisler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi