Kabir suali olmayanlar

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Kabir suali olmayanlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Kabir suali olmayanlar

  Reklam  Kabir suali olmayanlar

  Forum Alev
  Kabir suali olmayanlar

  Şu dokuz mümine kabir suali olmaz:
  1- Şehit,
  2- Düşman karşısında nöbette iken ölen,
  3- Veba, kolera gibi bulaşıcı hastalıktan ölen,
  4- Bulaşıcı hastalıklar yayılınca, kaçmayıp, sabr ederek başka sebeple ölen,
  5- Sıddıklar,
  6- Baliğ olmayan çocuklar,
  7- Cuma günü veya gecesi ölenler,
  8- Her gece Tebareke suresini okuyanlar,
  9- Ölüm hastalığında İhlâs suresi okuyanlar. (Cami-üs-sagir şerhi) 2. 2
  29celal29
  Yeni Üye
  Reklam  şahsen bu yazıyı çok sıradan buldum sanki ilmihal bilgisine benziyor ne bir Ayet ne bir hadis hiçbir delil yok kaynak yok daha kaynaklara dayanan yazılar yazarsanız memnun olurum 29celal29

  Dikkat edin kabir azabıyla ilgili Ayet yoktur kötü ölümle alakalı ilgili ayetler vardır bunlar ayetmiş gibi insanların anlaması uygun değildir 29celal29 3. 3
  desert.rose
  Usta Üye
  şahsen bu yazıyı çok sıradan buldum sanki ilmihal bilgisine benziyor ne bir Ayet ne bir hadis hiçbir delil yok kaynak yok daha kaynaklara dayanan yazılar yazarsanız memnun olurum 29celal29


  senin bu yazıyı sıradan bulman bu yazılanların sıran olduğu

  anlamına gelmez şahsi görüşler dini bağlamaz...  (Cami-üs-sagir şerhi) bizim için güvenilir kaynaktır...  Dikkat edin kabir azabıyla ilgili Ayet yoktur kötü ölümle alakalı ilgili ayetler vardır bunlar ayetmiş gibi insanların anlaması uygun değildir 29celal29


  mumsema İslam arşivinden eklediğim yazıyı okuyabilirsin,tavsiyemdir.

  belki seni mutmain edecek delilleri Ayet ve hadisleri yakalayı verirsin...

  yok mutmain olmassan daha başka isbatlarda verebiliriz İnşaAllah.

  selametle kall...  KABİR AZABI İLE İLGİLİ  Kabir azabı ve nimetinin olduğuyla ilgili ayet ve hadis var mıdır? Kabir azabı ve nimetine inanmamak, itikadı etkiler mi?

  Ehlisünnet ve cemaatin akidesine göre, kabirde insanlar Nekir ve Münker adında iki melek tarafından sorguya çekileceklerdir "Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur"(bk el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b Hanbel, el-Akide, s64-76; el-lalekâî, İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-şamile)  İslam alimlerine göre, aşağıdaki ayetler ve hadisler kabir azabına işaret etmektedir:  Konuyla ilgili ayetler:  a “Onlar (Firavun ve taraftarları) sabah, akşam ateşin karşısına getirilirler Kıyâmetin kopacağı gün de “Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun!” denilir”(Mümin, 40/46)  Bu ayet, firavun ve ona taraftar olanların iki yerde azaba tabi tutulacağını göstermektedir  Birincisi, kıyamet gelmeden önceki azap Hiç kuşkusuz bu kabir azabıdır, çünkü dünya ile ahiret arasında berzah/kabirden başka bir yer yoktur  İkincisi: Kıyamet koptuktan sonraki en şiddetli azaptır ki, cehennemin azabından başkası değildir  b “Allah’a karşı yalan uyduranlardan veya kendisine bir şey vahiy edilmediği halde; “Bana vahiy olundu” diyen kimse ile “Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim” diyenden daha zâlim kim olabilir? Ölümün şiddetli sıkıntıları içinde bulunurken ve melekler ellerini uzatarak; “Haydi ruhlarınızı çıkartıp teslim edin, bugün Allah’a karşı haksız yere söylediklerinizden, O’nun âyetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü, alçaltıcı azâbıyla cezalandırılacaksınız” derken o zâlimlerin hâlini bir görsen!”(Enam, 6/93)  Buharî’ye göre ayette geçen ve bizim “alçaltıcı azâp” diye tercüme ettiğimiz “azabe’l-hun”, kavramı aynı zamanda “hafif azap” demektir; bu ise şiddetli olan cehennem azabından önce kabirde olacak bir azap olduğunu göstermektedir(bk Buharî, Cenaiz, 87)  c “Biz o münafıkları iki kez cezaya çarptıracağız (İlk cezadan) sonra müthiş bir azaba uğratılacaklardır”(Tevbe, 9/101) Demek ki, ilk azap kabirde olur  İmam Buharî bu üç ayeti kabir sorgusu ve azabı için delil olarak zikretmiştir(bk Buharî, Cenaiz, 87)  d Abdullah b Abbas’a göre, “Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır”(Tur, 52/47) mealindeki ayette de kabir azabına işaret edilmektedir[bk Beyhakî, İsbatu azabi’l-kabr (Kabir azabının ispatı), 1/63]  Kabir hayatını gösteren bazı hadisler:  Aşağıdaki hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere, Rabbimiz ve Peygamberimiz (asv) ile ilgili ilk sorgulama kabirde başlayacaktır Ve bu sorgulamanın sonucuna göre; “Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır”(bk Tirmizî, Kıyamet, 26)  a “Ölü kabre konduktan sonra, Münker ve Nekir adında iki melek gelip Peygamber Efendimizi (asv)kastederek ‘Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz?’ diye sorarlar Mümin kimse daha önce/ dünyada iken dediği gibi der: ‘O Allah’ın kulu ve resulüdür Ben şahadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür’ Melekler; ‘Senin böyle diyeceğini biliyorduk’ derler ve kabrini genişletip aydınlatırlar Münafık -ve kâfir- kimse ise, bu soruya ‘Bilmiyorum’ diye cevap verir Melekler ona da ‘Senin böyle diyeceğini biliyorduk’ derler Yere denilir, o da adamın kaburgalarını iç içe geçirecek şekilde onu sıkar ve kıyamete kadar orada azap çeker”(Buharî, Cenaiz, 87; Tirmizî, Cenaiz, 70; -hadis meali özet olarak Tirmizi’den alınmıştır)  b Ölünün defninden sonra ölüye telkin vermenin müstahap olduğuna dair rivayetler vardır Telkinlerin başında Allah’ın rububiyeti gelir: Ölüye hitaben: “De ki: Rabbim Allah’tır, Dinim İslam’dır, Peygamberim Muhammed (asm)’dir”(Neylu’l-evtar, IV/89)  c Bera b Azib anlatıyor: Hz Peygamber (asv) buyurdu ki; “ ‘Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar”(İbrahim, 14/27)’ ayeti kabir sorgusu ile ilgili olarak nazil olmuştur Ona denilir ki; ‘Rabbin kim?’ o da ‘Rabbim Allah’tır, dinim Muhammed’in(asm) dinidir’ İşte ‘Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar’ ayeti bu sağlam söze işaret etmektedir”(Müslim, Cennet, 73; Nesâî, Cenaiz, 114; Tirmizî, Tefsir, 14)  d Tirmizî, İbn Mace ve Hakim’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte ise şöyle bildirilmiştir:  “Kabir, ahiret menzillerinden ilk menzildir Eğer kişi ondan kurtulursa, artık ondan sonrası daha da kolay olur Eğer ondan kurtulmazsa, ondan sonrası daha da sıkıntılı olur"(bk Kenzu’l-ummal, h No: 42504)  e Mülk Suresi: onu okuyana şefaat eder, onu kabir azabından kurtarır(bk Mecmau’z-zevaid, 7/128; Suyutî, İtkan,II/194-198)+ Yorum Gönder
kabir suali ilgili hadisler
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi