Hadislerle Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti!

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerle Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti! ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Şem'a
  Üye
  Reklam

  Hadislerle Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti!

  Reklam  Hadislerle Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti!

  Forum Alev
  Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti!

  (369) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibtir!’ buyurmuştur.”

  Buhari 895, Müslim 846/5, Ebu Davud 341, Nesei 3/93, Darimi 1/361, İbni Mace 1089, Malik 1/122/4, İbni Huzeyme 1742, Begavi 331, Beyhaki 1/294, Ahmed 3/60, Albânî İrva 143

  (370) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herhangi biriniz Cumaya gideceği vakit gusül etsin!’ buyurdu.”

  Buhari 851, Müslim 844/1, Nesei 1375, Malik 1/102/5, Begavi 332, Albânî Cami 458

  (371) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak, Cuma’ya giden her Müslüman üzerine Allah’ın bir hakkıdır!’ buyurdu.”

  Müslim 849/9, Buhari 865, Abdurrezzak 5298, İbni Huzeyme 1761, Begavi 337

  (372) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “İnsanlar köylerden ve Medine civarında ki evlerden Cumaya iştirak ediyordu. Sırtlarındaki abalara toz toprak isabet etmiş halde gelirlerdi. Bu halde onlardan ter kokusu çıkardı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim yanımdayken onlardan biri Ona geldi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Keşke bu Cuma gününüz için yıkansınız!’ buyurdu.”

  Buhari 868, Müslim 847/6, Ebu Davud 1055, Nesei 3/9394, İbni Huzeyme 1745, İbni Hibban 1237

  (373) Semure bin Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bir kimse Cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa gusül abdesti daha faziletlidir’ buyurdu.”

  Ebu Davud 354, Nesei 1379, Tirmizi 497, Darimi 1/362, İbni Huzeyme 1757, İbnu’l-Carud 285, Begavi 2/164, Beyhaki 1/295, Ahmed 5/8811

  (374) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bir Cuma günü, Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) hutbe okurken mescide Osman (Radiyallahu Anh) çıka geldi.

  Ömer (Radiyallahu Anh) ona tariz ederek:

  −Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar! dedi.

  Osman (Radiyallahu Anh):

  −Ya emirel mü’minin! Ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim, dedi.

  Ömer (Radiyallahu Anh):

  −Sadece abdest aldın öyle mi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

  −‘Herhangi biriniz Cuma namazına geldiğinde yıkansın!’ dediğini işitmediniz mi? dedi.”

  Başka bir rivayette Ömer (Radiyallahu Anh):

  “...Bir de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yıkanmayı emrettiğini bilip dururken sadece abdest aldın yıkanmadın öyle mi? dedi.”

  Buhari 852, Müslim 845/43 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Hadislerle Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti!

  Reklam  Cuma günü bir çok Müslüman bir arada aynı ortamda bulunduğu için ve birbirlerini ter ve kir kokuları ile rahatsız edip ibadetlerine olan dikkatleri dağılmasın diye cuma günü gusül abdesti alınması tavsiye edilmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi