Hadislerle Cuma Gününün Adabı

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Hadislerle Cuma Gününün Adabı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Şem'a
  Üye
  Reklam

  Hadislerle Cuma Gününün Adabı

  Reklam  Hadislerle Cuma Gününün Adabı

  Forum Alev
  Cuma Gününün Adabı

  (382) Abdullah bin Busr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Cuma günü minberin yanında oturuyor idim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara hutbe okuyordu. o esnada bir adam insanların omzunu eze eze geldi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

  ‘Otur! Gerçekten eziyet ettin ve geç kaldın!’ buyurdu.”

  İbni Hibban 2790, Ebu Davud 1118, Nesei 1398, İbni Mace 1115, İbni Carut 294, İbni Huzeyme 1811, Ahmed 4/188

  (383) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus desen yine lağv etmiş olursun!’ buyurmuştur.”

  Buhari 894, Müslim 851/11, Ebu Davud 1112, Nesei 1400, Tirmizi 512, Darimi 1/364, İbni Mace 1110, İbni Ebi Şeybe 2/33/4, İbni Huzeyme 1805, İbni Hibban 2793, Malik 1/103, Abdurrezzak 5414, Tayalisi 2365, Ebu Yağla 5846, Humeydi 966, Tabarani Mucemu’l-Evsad 9163, Beyhaki 3/218, Ahmed 2/244, 285, Albânî İrva 619

  (384) Muaz bin Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma günü imam hutbe okurken Hibve oturuşunu yasakladı.”

  Ahmed 15630, Ebu Davud 1110, Tirmizi 514, Hâkim 1069, Albânî Cami 6876

  (385) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘...Kim çakıl taşlarıyla oynarsa lağv etmiş olur!’ buyurdu.”

  İbni Mace 1025, Müslim 857/27, Tirmizi 498, Begavi 336

  (386) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

  ‘Biriniz Cuma günü mescidde uyukladığı vakit oturduğu yeri başka bir yerle değiştirsin!’ buyuruyordu.”

  Ebu Davud 1119, Tirmizi 526, İbni Ebi Şeybe 2/29, İbni Huzeyme 1819, İbni Hibban el-Mevarid 571, Hâkim 1/291, Beyhaki 3/237, Ahmed 2/22, Albânî Sahiha 468

  (387) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi(Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Sizden biri Cuma günü sakın kardeşini yerinden kaldırıp sonra onun yerine geçerek oturmasın fakat yer açın genişleyin desin’ buyurdu.”

  Müslim 2178/30, Ahmed 342, Albânî Sahiha 1302

  (388) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma günü insanlara hutbe okudu. Müteakiben onların üzerinde Nimar denen elbiseleri gördü:

  ‘Biriniz maddi bir genişlik bulduğunda iş elbisesinden hariç Cuma’sı için iki elbise edinse ne olur’ buyurdu.”

  İbni Mace 1096, 1897, Ebu Davud 1078, İbni Hibban el-Mevarid 568, Albânî el-Meram 77 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Hadislerle Cuma Gününün Adabı

  Reklam  Hazreti Muhammed cuma günü camiye gideceği zaman daha özenli gitmekteydi. Namaza özel gusül abdesti alır, tırnaklarını keser, güzel kıyafetler gitmekteydi.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi