Sadaka ile ilgili Peygamberimizin sözleri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Sadaka ile ilgili Peygamberimizin sözleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye
  Reklam

  Sadaka ile ilgili Peygamberimizin sözleri

  Reklam  Sadaka ile ilgili Peygamberimizin sözleri

  Forum Alev
  Sadaka ile ilgili Hadisler

  (Gizli açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duanız kabul edilsin.) [İbni Mace]

  (Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder.) [Beyheki]

  (İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin.) [İbni Sünni]

  (İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur.) [Taberani]

  (Sadaka kibri yok eder.) [Tirmizi]

  (Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur!) [İbni Mace]

  (Sadaka vermeye engel olana, lanet olsun.) [Isfahanı]

  (Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de himaye altına alır.) [Beyheki]

  (Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin.) [Deylemi]

  (Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder.) [Tirmizi]

  (Vi, sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka verin!) [İ. Ahmed]

  (Sadaka malı artırır. Öyleyse sadaka verin.) [İbni Ebiddünya]

  (Sadaka 70 çeşit belayı önler. Bunların en hafifi cüzzam ve barastır.) [Hatib]

  (Sadaka şeytanın belini kırar.) [Deylemi]

  (Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin.) [Deylemi]

  (Gizli verilen sadaka, Allah'ın gazabını söndürür.) [Beyheki]

  (Sırf Allah rızası için sadaka verene, kıyamette Allahü teâlâ, "Ey kulum, sen benim rızamı gözettin, ben de seni hakir etmem ve vücudunu Cehenneme haram kılarım. Haydi, Cennete istediğin kapıdan gir" buyurur.) [Deylemi]

  (Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser.) [Müslim]

  (Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin.) [Deylemi]

  (Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın.) [Beyheki]

  (Sadaka malı çoğaltır.) [İbni Adiy]

  (Sadaka vermede acele edin; çünkü bela, sadakayı geçemez.) [Taberani, Beyheki]

  (Sadaka verin. Çünkü sadaka Cehennemden kurtuluşunuza sebep olur.) [Taberani]

  (Bir hurma tanesi de olsa, sadaka olarak verin; çünkü o, az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.) [İbni Mübarek]

  (Güne başlarken sadaka vermek, felaketleri önler.) [Deylemi]

  (Sadaka, nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir.) [Beyheki]

  (Sevabı Müslüman ana babasına niyet edilerek verilen sadakanın sevabı, onlara da gider, kendi sevabından da bir şey eksilmez.) [Taberani]

  (Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud dağı kadar büyür.) [Taberani] 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Sadaka ile ilgili Peygamberimizin sözleri

  Reklam  Sadaka İle İlgili Hadisler


  3224 – Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Temiz şeylerinden kim ne tasadduk ederse -ki Allah sadece temizi kabul eder- Rahman onu sağ eliyle alır -ki O’nun her iki eli de sağdır- bu sadaka bir tek hurma bile olsa, O, Rahman’ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür, tıpkı sizin bir tayı veya bir boduğu büyütmeniz gibi (O da sadakanızı büyütür).” Buhari, Zekat 8; Müslim, Zekat 63, (1014); Muvatta, Sadakat 1, (2, 995); Tirmizi, Zekat 28, (661); Nesai, Zekat 48, (5, 57); İbnu Mace, 28, (1842).

  3225 – Yine Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir adam boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses işitti: “Falancanın bahçesini sula!” diyordu. O bulut uzaklaşarak suyunu bir ketire (kayalığa) boşalttı. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların tamamını akıtmaya başladı. Adam da suyun istikametini takiben yürüdü. Bir müddet sonra, suyu bahçesine çevirmek üzere elinde bir kürek, çalışan bir adam gördü. Ona:

  “Ey Allah’ın kulu ismin ne?” diye sordu.

  “Falan!” dedi. Bu isim, adamın buluttan işittiği isimdi. Bu sefer o sordu:

  “Ey Allah’ın kulu, peki sen benim adımı niye sordun?”

  “Ben sana şu suyu getiren buluttan bir ses işitmiştim, senin ismini söyleyerek “Falanın bahçesini sula!” diyordu. Sen bahçede ne yapıyorsun?”

  “Madem ki sordun söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan mahsule nezaret ederim. Ondan çıkan mahsulün üçte birini tasadduk ederim. Üçte birini ben ve ailem yeriz, üçte birini de bahçeye iade ederim“ dedi.” Müslim, Zühd 45, (2984).

  3226 – Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  “Bir dirhem, yüzbin dirhemi geçmiştir.”

  “Bu nasıl olur, ey Allah’ın Resulü?” diye sordular. Şu cevabı verdi.

  “Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti. Diğeri ise, malının yanına varıp, malından yüzbin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.” Nesai, Zekat 49, (5, 59).

  3227 – İbnu Abbas radıyallahu anhüma’nın anlattığına göre, kendisine bir dilenci gelmiş o da dilenciye sormuştur:

  “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın O’nun elçisi olduğuna şehadet ediyor musun?” Adam, “Evet!” deyince tekrar sormuştur: “Oruç tutuyor musun?” Adam tekrar “Evet!” demiştir. Bunun üzerine İbnu Abbas:

  “Sen istedin. İsteyenin bir hakkı vardır. Bizim de isteyene vermek, üzerimize vazifedir” der ve ona bir elbise verir. Sonra ilaveten der ki:

  “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı işittim şöyle demişti: “Bir müslümana elbise giydiren her müslüman mutlaka Allah’ın hıfzı altındadır, ta o giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça.” Tirmizi, Kıyamet 42, (2485).

  3228 – Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: “Bir bedevi gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Bana hicretten haber ver!” dedi. Aleyhissalatu vesselam:

  “Vah sana! O ağır bir iştir. Senin develerin var mı?” dedi. adam, “Evet!” deyince:

  “Zekatlarını veriyor musun?” diye sordu. Adam yine “Evet!” deyince:

  “Öyleyse sen o uzaklarda kal ve çalış, zira Allah senin amelinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir.” buyurdu.” Buhari, Zekat 36, Edeb 95; Müslim, İmaret 87, (1865); Ebu Davud, Cihad 1, (2477); Nesai, Bey’a 11, (7, 144).

  3229 – Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.” Tirmizi, Zekat 28, (664).

  Kaynak: Cami’üs-Sağir (Rezin tahriç etmiştir. Şerhi Feyzu’l-Kadir’de mevcuttur) c.6, s.23
  5 3. 3
  Ziyaretçi
  Peygamber efendimizin sözleri çok gözeldir+ Yorum Gönder
sadaka ile ilgili hadisler,  sadaka ile ilgili sözler,  sadaka ile ilgili hadis,  peygamberimizin sözleri,  sadaka sözleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi