Eski Çağlarda Türkiye, Hititler

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Tarih ve Yapıtlar Bölümünden Eski Çağlarda Türkiye, Hititler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Eski Çağlarda Türkiye, Hititler

  Reklam  Eski Çağlarda Türkiye, Hititler

  Forum Alev
  Eski Çağlarda Türkiye, Hititler

  ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE (MÖ. 2000- MÖ.600)

  HİTİTLER MÖ.2000-MÖ.700) = Frigler son verdi.
  • Hitit tarihi üç kısımda incelenir.
  * Eski Krallık (MÖ.1800 –1400)
  *Yeni Krallık (MÖ.1400-1200)
  * Geç Hitit Şehir Devletleri (MÖ.1200-700)
  • Anadolu’ya Kafkasya üzerinden MÖ.2000 ‘de geldikleri sanılmaktadır. Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden etkilenmişlerdir.
  Yer: Orta Anadolu, Kızılırmak kıvrımında Kapadokya Bölgesi
  Başkent: Hattuşaş (Boğazköy)
  Özellikleri :
  • Anadolu’da siyasal birliği sağlayarak, merkezi otoriteyi güçlendiren ilk devlettir. (Önceleri Feodaldi =Küçük Krallıklar )
  • Anallar ile ilk tarih yazıcılığını başlattılar.(Olaylar, Anal denilen yıllıklara yazılır ve yıl sonunda tanrılara sunulurdu.= Objektif tarih yazıcılığı)
  • Pankuş denilen tarihte ki ilk danışma meclisini kurdular. (Kralı denetleyen, yetkilerini kısıtlayan ve kral seçiminde rolü olan bir meclistir.) Hititlerin Meşruti özelliği...
  • Kendilerine ait ilk Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
  • Tarihin ilk yazılı ant. nı yapmışlardır.MÖ.1280 Kadeş Ant.
  • Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları Hititlere aittir.
  Devlet Yönetimi:
  * Devletin başında , baş rahip, baş yargıç, baş komutan unvanlarını taşıyan krallar bulunurdu.
  * Hitit soylularından oluşan Pankuş adlı danışma meclisi ülke sorunlarını kralla birlikte çözümlerdi. Yeryüzündeki en eski “Meşruti “devlet özelliğini kazandırır.
  * Hititlerde “Tavananna” adı verilen kraliçe yönetimde söz sahibi idi. Dini törenlere katılır,kral mühürlerinde adları bulunur, elçi kabul ederdi. Bu durum kadına değeri gösterir.
  *Medeni kanunun ilk örnekleri görülür.(Resmi nikah)
  *Düzenli ve devamlı orduları yoktu. Ücretli askerleri vardı .Savaş zamanı silahlı herkes savaşa katılırdı. Askerlerin çoğu “yaya” idi. Savaş arabaları kullandılar.
  Din ve İnanış :
  *Çok tanrılı bir inanışları vardı. Anadolu’ya bu dönemde “BİN TANRI İLİ “ denirdi.(Hitit dinindeki bu hoşgörü , yerli toplumlar üzerindeki egemenliklerini kolaylaştırmıştır.)
  *Kral, baş rahip olarak,bayramlarda, dini törenlerde töreni yönetirdi.
  *Dini inanışlarda temizlik esastı. Tanrılarına temizlikle ulaşacaklarına inanırlardı.
  *En büyük tanrıları Gök tanrısı Teşup, karısı Hepat güven tanrıçasıdır. Tanrıları insan gibi düşünür,fakat ölümsüz olduğuna inanırlardı. Tanrılara hesap verme korkuları vardı. Anallar böyle çıkmıştır.
  Sosyal Hayat ve Hukuk :
  *Halk hürler ve köleler olarak ayrılırdı.
  *Kölelere verilen yasalar ve haklarda insani değerler hakimdir. İlk çağ topluluklarında, kölelere mülkiyet hakkı tanıyan tek toplum Hititlerdir. Köleler bedel ödeyerek hür olabiliyorlardı.
  *Hititlerin en önemli özelliği, “İnsan Haklarına” önem vermeleridir. Özgür kadınla evlenebilirlerdi. Köleler yarım insan sayıldığı için , yasalarda yarı yarıya uygulanıyordu.
  *Medeni ve ceza Hukuku gelişmiştir. Ceza yasası yumuşak olup, fidye esasına dayalı idi.
  *Ölüm cezası daha çok krala ve devlete karşı işlenen suçlar için uygulanırdı.
  *İlk veraset yasasını Telepuniş hazırladı.
  İktisadi Hayat:
  *Tarım ve hayvancılık önemliydi. Topraklar tanrının ve kralın sayılıyordu.İşleme hakkı halkta idi. İlk Tımar sistemi uygulandı.Buna Hititlerde “Şahhan” deniliyordu.


  Yazı ,Dil ve Edebiyat :
  • İki çeşit yazı kullandılar.
  *Sümerlerin Çivi Yazısı
  * Hititlerin Hiyeroglif Yazısı
  • Edebiyatları dini niteliklidir. Mezopotamya’dan etkilendiler.
  • Sistematik tarih yazıcılığının ilk örneklerini verdiler . Anal (Yıllıklar) kronolojik sıra ile yazılmıştır.
  Bilim ve Sanat :
  • Mezopotamya’nın etkisi vardır. Heykelcilik ve kabartmacılık gelişmiştir.
  * Yazılıkaya Kabartmaları * İvriz Kabartmaları

 2. 2
  İLKİN
  Bayan Üye

  Cevap: Eski Çağlarda Türkiye, Hititler

  Reklam  hitiler yazıyı kullanan medeni kanunun örnekleri merkezi yönetimle yönetilme günümüzde bile ülke başkanlarının sorgulanmadığı o zaman kralları sorgulayan sistemi kurmuşlardır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi