Kocaeli Üniversitesi

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Üniversiteler Bölümünden Kocaeli Üniversitesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Princess
  Üye
  Reklam

  Kocaeli Üniversitesi

  Reklam  Kocaeli Üniversitesi

  Forum Alev
  Tarihçe

  1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Kurulan bu kurumlar, 1982 yılında Yıldız Üniversitesi'ne Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak bağlanmış 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Kocaeli Üniversitesi adını almıştır.

  Ocak 2005 tarihi itibariyle; 138 profesör, 79 doçent, 402 yardımcı doçent, 255 öğretim görevlisi, 149 okutman, 693 araştırma görevlisi, 48 uzman olmak üzere toplam 1764 akademik, 962 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 9 fakülte, 4 yüksekokul, 18 meslek yüksekokul ve 3 enstitüsü bulunmaktadır. 41.738 öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.


  Misyonu

  Kocaeli Üniversitesi’nin misyonu Kocaeli, Türkiye ve Dünya vatandaşlarına hizmet etmektir. Bu hizmeti

  Bilgi dünyasını genişleten keşif, temelde araştırma

  Bilginin yayılması ve korunması yoluyla öğrenme

  Bilgi değişimi, yeni bilgiler edinme ve geliştirme yoluyla vermektedir.

  En ileri teorik ve uygulamalı metodların temelinde araştırma, bilim ve yaratıcı çalışma programları olacak ve bu programlar her geçen yıl daha da gelişecek şekilde planlanacaktır.

  Üniversite, öğrencilerin yeni bilgileri alabilecekleri öğretici alanlar oluşturmayı sürdürecek ve teşvik edecektir. Bilgi; akademik, literatür, yayın, seminer, kongre, konferans ve toplantılarla profesyonel aktiviteler halinde diğer bilim üreten kişi ve kuruluşlara sunacak, paylaşılacak ve birçok konuda vatandaşlara kadar ulaştırılacaktır.

  Üniversite; toplumumuzu ilerletmek, ve çeşitli teknik ve sosyal problemlerin çözümleri için yardımını arttırarak sürdürecektir. Üniversitemiz, sorunların çözümünde, kültürel ve sosyal gelişmede Kocaeli’nin liderliğine taliptir.

  Bu aktivitelere ek olarak

  Mezunlarını ömür boyu başarılı olmaları için onları yeni aktivitelere katma

  Lise öğrencilerine akademik eğitime geçişlerinde yardımcı olma

  Çeşitli öğrenme araç ve teknolojileri kullanarak yerinden ve uzaktan eğitim yapma

  Kocaeli ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminde liderlik rolünü oynama

  Dünya çapında insan topluluklarının (Balkanlar, Avrupa’da yaşayan Türkler, Orta Asya Türk dünyası vb.)refahı ve ilerlemesine katkı sağlama yollarını aramaktadır.


  Vizyonu

  KOÜ; temel ve uygulamalı bilimlerde, mühendislik alanında sadece yurtta değil yurt dışında da kaliteyi ilerleterek öncü üniversitelerden biri olacaktır.


  Özellikler:

  Kaliteli, derinliği olan, alanları için dünya çapında dikkati çeken araştırma, öğrenme ve yüklenim programları,

  Akademik topluluğun kalitesini artırmak ve zenginleştirmek,

  Üniversite de model disiplinlerarası ve işbirlikçi ortaklık

  Diğer üniversitelerle, devlet ve özel girişimcilerle işbirliğine gitmek (Marshall, Nuh Çimento, Borusan, Bochum Üniversitesi, ODTÜ, ABB firması gibi ortak işbirliğini artırmak)

  Kocaeli’nin, Türkiye’nin ve dünyanın bilgi, beceri ve refahına katkı sağlayan üstün bir öğrenci grubuna sahip olmak,

  KOÜ’nün bünyesini oluşturan fakülte, enstitü, idari ve akademik personel ile öğrencilerimizin üstünlüğünü gerçekleştirmek için ortak vizyon oluşturmak, tüm disiplinlerin aktif rolünü sağlamak,

  Gelişim ve yaratıcı çalışmaları uyaran ve kolaylaştıran çekici fiziksel bir çevre yaratmak (KOU Umuttepe Merkez Kampusu)
  Hedefleri

  HEDEF 1. Keşifte üstünlüğü gerçekleştirme ve sürdürme

  Özellikler:

  En iyi kalite ve derinlikte araştırma, bilimsel ve yaratıcı çalışmalar yaptırabilme

  Kocaeli, ulusal ve global ihtiyaçlar ve ilgi alanları için bir gündem,

  Temel ve uygulamalı bilimlerde, mühendislik ile diğer teknolojik çalışmalarda öncülük

  En yüksek akademik statü için fakülte ve personel

  Tüm disiplinlerde vatandaşlık konularında artırılmış bir bilinçlilik; yüksek seviyede tarihi, ebedi, sosyal, ekonomik ve global perspektif ile bilimin önemi ve etkisi

  Bilimsel, teknik, imkan ve insan kaynaklarını içeren uyarıcı, destekleyici bir gelişme düzeyi alt yapısı

  Akademik disiplinlerin gücüne dayalı model disiplinler arası işbirlikçi çalışmalar,

  Üstün mezuniyet programları, öğrencilerin araştırmalara aktif katılımı

  Uyumlu bir akademik çevre

  Hedef 2. ÖĞRENME: Her akademik disiplinde üstün kalite ve değer programları yoluyla öğrenmede mükemmeliyeti yakalama ve koruma

  Özellikler:

  Eğitim programlarında kapsamlı değişiklikler, yeni bilgileri içeren destekleyici programlar

  Eleştirel düşünme, iletişim becerileri, bilgi teknolojisi ve sorgulama metodlarında global perspektifleri öğretme

  Akademik çeşitliliği teşvik eden, interaktif, deneyimsel, disiplinlerarası, bireysel ve takıma dayalı öğrenmeyi teşvik etmek, araştırmayı geliştiren alt yapılı bir akademik çevre yaratmak

  Öğrenme mükemmeliyetini teşvik edici imkanları içeren üstün bir altyapı

  Liderliği teşvik eden bilimsel programlar

  Hedef 3. YÜKLENİM: Etkin bir şekilde yüklenim yoluyla toplumun ihtiyaçlarına hitap eden çalışmalar

  Özellikler:

  Bir dizi sosyal, çevresel ve ekonomik gelişme ihtiyaçlarına cevap vermek için üniversite içinde olduğu gibi bunun yanı sıra devlet, özel sektör ve organizasyonlarla ortaklık kurmak

  Bilgi ve teknoloji transferinde öncülük etmek

  Hayatın kalitesini ve Kocaeli çapında refahı geliştiren liderlik girişimlerinde bulunmak

  Körfezin ekonomisini güçlendirmede ve Kocaeli’nin iş gücünün niteliklerini iyileştirmede hayati rol oynamak

  Sivil toplum örgütlerinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni bilgiler aktarmak

  Kocaeli’de, özel sektör, kamu kuruluşları, KOU mezunları, emekliler ve diğer eğitim kurumları ile faydalı ilişkiler kurmak 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Kocaeli Üniversitesi

  Reklam  son yılların çokta köklü olmayan universitelerinden biridir istanbula yakın olması tercih anlamında ön planda tutulmasına sebep olmuştur zaten yıldızın bir kolu olrak başlamış daha sonra kendi ayakları üstünde durmuştur+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi