Tevfik Fikret Şiirleri 1

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Ünlü Şairlerden Şiirler Bölümünden Tevfik Fikret Şiirleri 1 ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Tevfik Fikret Şiirleri 1

  Reklam  Tevfik Fikret Şiirleri 1

  Forum Alev
  ***...Balıkçılar...***
  - Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder,

  Bugün açız yine; lakin yarın, Ümid ederim,
  Sular biraz daha sakinleşir... Ne çare, kader!

  - Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
  Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;
  Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta...

  - Olur;
  Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;
  Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz...
  Cocuk düşündü şikayetli bir nazarla: - Ya biz,
  Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz?

  Hala
  Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi
  Döğerdi sahili binlerce dalgalar asabi.

  - Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;
  Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme...
  Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;
  Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme,
  Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira
  Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz ha!

  Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın
  Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa.

  - Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa?
  - O gitmek istedi; 'Sen evde kal!' diyor...
  - Ya sakın
  O gelmeden ben ölürsem?

  Kadın bu son sözle
  Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle
  Soluk dudaklarının ihtizaz-ı hasirine
  Bakıp sükut ediyorlardı, başlarında uçan
  Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine.
  Dışarda fırtına gittikçe pür-gazab, cuşan
  Bir ihtilac ile etrafa ra'şeler vererek
  Uğulduyordu...

  - Yarın yavrucak nasıl gidecek?

  şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin
  Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
  ılerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak -
  şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin
  Siyah kaburgasını... Ah açlık, ah ümid!
  Kenarda, bir taşın üstünde bir hayal-i sefid
  Eliyle engini guya işaret eyleyerek
  Diyordu: 'Haydi nasibin o dalgalarda, yürü!'

  Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; 'Yürümek,
  Nasibin işte bu! Hala gözün kenarda... Yürü!'
  Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine
  Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

  Deniz ufukta, kadın evde muhtazır... ölüyor:
  Kenarda üç gecelik bar-ı intizariyle,
  Bütün felaketinin darbe-i hasariyle,
  Tehi, kazazede bir tekne karşısında peder
  Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor;

  Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler...
  Tevfik Fikret
 2. 2
  YapRock
  Forumun Herşeyi

  --->: Tevfik Fikret Şiirleri

  Reklam  ***...Ağustos Böceği İle Karınca...***
  Karıncayı tanırsınız

  Minimini bir hayvandır
  Fakat gaayet çalışkandır
  Gaayet tutumludur, yalnız
  Pek hodgamdır, bu bir kusur:
  Hodkam olan zalim olur.

  Bir gün ağustos böceği
  Tembel tembel ötüp durmak
  Neticesi aç kalarak
  Karıncadan göreceği
  Bürudete bakmaz, gider
  Bir lokma şey rica eder
  Der ki: - Acıyınız bize
  Coluk çocuk evde açız
  Ianenize muhtacız.
  Karınca bir yüreksize
  Layık huşunetle sorar:
  - Aç mısınız? Ya o kadar
  Uzun, güzel günler oldu.
  O günlerde ne yaptınız?
  Böcek inler: - Açız, açız
  Bakın benzim nasıl soldu
  O günlerde gülen, öten
  Sazla, sözle eğlenen ben
  Bugün bakın ne haldeyim!
  Vallah açız, billah açız,
  Halimize acıyınız!
  Karınca eğlenir: - Beyim,
  şimdi de raksedin, ne var?

  'Yazın çalan kışın oynar.'
  Tevfik Fikret
 3. 3
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Bana Kimsin Diye Sorma Meleğim...***
  Bana kimsin diye sorma meleğim

  Pek güzel dinle de izah edeyim
  Nam-ı naçizime `Fikret' derler
  Şi're de nisbetimi söylerler
  Kaldığım varsa da gah ekmeksiz
  Kalmadım şimdiye dek mesleksiz
  Nur bekler gibi nısf-ı şebde
  Bekledim on iki yıl mektebde
  Sonra çıktım ne için bilmeyerek
  Bu da bir cilve-i baht olsa gerek
  Bab-ı Ali'ye müdavimlendim
  Ehl-i namus diye mimlendim
  Şimdi bir hayli eser sahibiyim
  `Ahmed Ihsan'da musahhih gibiyim
  Saye-i lutf-i cihan-banide

  Hocayım Mekteb-i Sultani'de...
  Tevfik Fikret
 4. 4
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Bir İçim Su...***
  Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden

  Bugün sıcak yine pek, sanki ortalık yanıyor

  Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen
  Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor?

  Güzel çoban, ne kadar tatlı söylüyorsun sen
  Yalan da olsa içim doğru söyledin sanıyor

  Güzel çocuk, bana bak, aldatır mıyım seni ben?
  İçin bu yaşları boş anlıyorsa aldanıyor!

  Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden

  Bugün sıcak yine pek, sanki her yanım yanıyor!
  Tevfik Fikret


 5. 5
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Doksan Beşe Doğru...***
  Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yeminler;

  Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi!
  Kanun diye topraklara sürtündü cebinler;
  Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi...

  Eyvah! Otuz üç yıl o zehir giryeleriyle,
  Hüsranları, buhranları, ehvali, melali,
  Amal-ü devahisi ve sulh-ü seferiyle
  Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehali...
  Yazsın bunu tarih-i iber hatt-ı zeriyle!

  Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş kara günler,
  Bir lahza edin seyr-i cahiminizi tekrar;
  Dönsün bize o derin nazra-i muğber...
  Heyhat! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdar
  Heyhat! Ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer
  Silmez fakat elvahını tarih-i muanit;
  Doksan beşi aç! Gölgesi bir tac-ı harisin
  Saklar mütelaşi, mütereddit, mütemerrit
  Evca-ı şebengizini bir yevm-i habisin.
  Hala o vesavis, o desayis, o mefasit.

  Hala o şebin zeyl-i temadisi bu ezlam;
  Hala o cehalet, o tecahül ve o techil;
  Hala vatan hissesi bir tude-i alam;
  Hala düşünen başlara hep latme-i tenkil,
  Hala sırıtan dişlere hep lokma-i inam!
  Hala tarafiyyet, hasabiyyet, nesebiyyet;
  Hala: ‘Bu senindir, bu benim!’ kısmeti cari;
  Hala gazap altında hakikatle hamiyyet...
  Hep dünkü terennüm, sayıdan, saygıdan ari;
  Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet!

  Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken
  Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
  Millet yaşamaz, meclisi müstahkar olurken
  İğfal ile, tehdit ile titrer ve sinerse;
  Millet yaşamaz maşer-i millet boğulurken!

  Kanun diyoruz; nerde o mescud-i muhayyel?
  Düşman diyoruz nerde bu? Hariçte mi, biz mi?
  Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel;
  Düşman bize kanun mu? Ya hürriyetimiz mi?
  Bir hamlede biz bunları, kahrettik en evvel.

  Bir hamle-i mahnum-i tagallüple değiştik
  Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurura;
  Heyhat! Otuz üç yıl geri düştük ve mühlik
  Yoldan şu nedametli ve gafletli mürura
  Bişüphe o humma-yi cünun oldu muharrik,
  Ey millete bir sille olan darbe-i münker,
  Ey hürmeti kanunu tepen sadme-i bidad,
  Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her
  Vicdan seni lanetle, mezelletle eder yad...

  Düşsün sana meyyal-i tahakküm eğilen ser
  Kopsun seni –bir hak diye- alkışlıyan eller


  1912
  Tevfik Fikret


 6. 6
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Haluk'un Bayramı...***
  Baban diyor ki: 'Meserret çocukların, yalnız
  Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;
  Fakat sevincinle
  Neler düşündürüyorsun, bilir misin? ... Babasız,
  Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi
  Sıyah-ı mateme benzer terâne-i îdi!
  Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;
  Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin;
  Biraz güzellensin
  Şu ru-yı zerd-i sefalet... Evet meserrettir
  Çocukların payı; lâkin sevincinle
  Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor... Halûk, dinle!

  Tevfik Fikret


 7. 7
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Haluk'un İnanci...***
  Bir yaratici guc var, ulu ve akpak,
  kutsal ve yuce, ona vicdanla inandim.

  Yeryuzu vatanim, insansoyu milletimdir benim,
  ancak boyle dusunenin insan olacagina inandim.

  Seytan da biziz cin de, ne saytan ne melek var;
  dunya donecek cennete insanla, inandim.

  Yaradilista evrim hep var, hep olmus, hep olacak,
  ben buna Tevrat'la, Incil'le, Kuran'la inandim.

  Tekmil insanlar kardesi birbirinin... Bir hayal bu!
  Olsun, ben o hayale de bin canla inandim.

  Insan eti yenmez; oh, dedim icimden, ne iyi,
  bir an icin dedelerimi unuttum da, inandim.

  Kan siddeti besler, siddet kani; bu dusmanlik
  kan atesidir, sonmeyecek kanla, inandim.

  Elbet su mezar hayati zifiri karanligin ardindan
  aydinlik bir kiyamet gunu gelecek, buna imanla inandim.

  Aklin, o buyuk sihirbazin huneri onunde
  yok olacak, gercek disi ne varsa, inandim.

  Karanliklar sonecek, yanacak hakkin isigi,
  patlayan bir volkan gibi bir anda, inandim.

  Kollar ve boyunlar cozulup, baglanacak bir bir
  yumruklar sangirdayan zincirlerle, inandim.

  Bir gun yapacak fen su kara topragi altin,
  bilim gucuyle olacak ne olacaksa... Inandim.

  Tevfik Fikret


 8. 8
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Han-ı Yağma...***
  Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır

  Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır;
  Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazr!
  Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
  Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?
  Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!
  Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say
  Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,
  Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;
  Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar
  Gurur-ı ihtiıamı var, sürur-ı intikaamı var.
  Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar.
  Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
  Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
  Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.
  Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
  Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!
  Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,
  Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
  Tevfik Fikret


 9. 9
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...İzler...***
  Kabinde her dakîka şu ulvî tahassürün
  Minkâr-ı âteşini duy, dâimâ düşün:
  Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
  Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?...
  Yükselmek âsmâna ve gülmek ne tatlı şey!

  Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa... Ey
  Müştâk-ı feyz ü nûr olan âtî milletin
  Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin
  Yüklen, getir -ne varsa- biraz meskenet-fiken,
  Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen
  Esmar-ı bünye-hîzini; boş durmasın elin.
  Gör dâimâ önünde esâtîr-i evvelin
  Gökten dehâ-yı nârı çalan kahramânını...

  Varsın bulunmasın bilecek nâm-ü şanını.

  Tevfik Fikret


 10. 10
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ***...Kimseden Ümmid-i...***
  Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr-ü-bal
  Kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim,
  İnhina tavk-ı esaretten girandır boynuma;
  Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.

  Tevfik Fikret


+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi