Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... Sonuncu8Sonuncu9
Bilgisayar Dünyası ve Windows XP Bölümünden Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ICEEXOL
  Özel Üye
  Reklam

  Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

  Reklam  Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

  Forum Alev
  Bu yazıda XP kullanırken çoğu kullanıcının karşılaştığı hataların çözümlerini sizlere anlatacağız.


  Sorun


  NTLDR is compressed!

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.


  Kod:
  CD \
  
  ATTRIB -C NTLDR

  Sorun

  Hal.dll Bulunamıyor

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.

  Kod:
  Attrib -H -R -S C:\Boot.ini
  DEL C:\Boot.ini
  BootCfg /Rebuild
  Fixboot

  Sorun

  Karşılam ekranındaki Gina.dll hatası.

  Çözüm

  Kod'u not defterine yapıştırın ve uzantısını .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde sağ tıklayarak çalıştırın.

  Kod:
  On Error Resume Next
  
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"
  
  Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
  Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
  Message = Message & "restart for the change to take effect."
  
  X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
  Set WshShell = Nothing

  Sorun

  Bilgisayarım'ın özelliklerini göstermiyorsa veya "Sistem Geri Yükleme" doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya rundll32.exe ile ilgili bir hatayla karşılaştığınızda,hatayı siz de giderebilirsiniz..

  Çözüm

  Bu hataların sorumlusu,yüksek ihtimalle zarar görmüş Winsta.dll dosyasıdır.Windows/System32 klasöründe bulunan bu dosya çok kolay bir şekilde zarar görebilir..

  Sorunu gidermek için bilgisayarı yeniden başlatın ve başlatırken "F8" tuşuna basarak Windows Güvenli mod'da açılmasını sağlayın.C:windows/inf klasörüne geçin ve SR.inf dosyasına sağ tıklayarak "Yükle" 'yi seçin.Bilgisayarı yenidn başlattığınızda sorun giderilmişse,en son yüklemiş oldğunuz Service Pack'i yeniden yükleyin..


  Sorun

  Açılışta bulunamayan boot.ini dosyası.


  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutu verin.
  Kod:
  Bootcfg /rebuild

  Sorun

  XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir.Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var :)

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin.  PHP- Kodu:
  'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs 

  don'
  t show.
  '© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
  Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
  Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
  Message = Message & "Continue?"

  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

  If X = 6 Then 

  On Error Resume Next

  WshShell.RegDelete 

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\"
  WshShell.RegDelete 

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\"
  WshShell.RegDelete 

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\"

  WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer 

  Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize"

  P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"

  WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy 

  Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

  "

  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"

  p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell"

  WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer 

  Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\"
  WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
  WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"

  On Error Goto 0

  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
      ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='
  explorer.exe'")
     Process.terminate(0)
  Next

  MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, 

  "Done"

  Else

  MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot 

  and Doug Knox", 40 

  Sorun


  WMP İç Uygulama Hatası  Çözüm

  Başlat=>Çalıştır => regsvr32 jscript.dll =>ENTER'a basın

  Başlat=>Çalıştır => regsvr32 Vbscript.dll => ENTER'a basın.


  Sorun

  Kayıt Defteri Yönetici Tarafından Devredışı Bırakıldı

  Çözüm

  PHP- Kodu:
  'Enable/Disable Registry Editing tools
  '
  © Doug Knox rev 12/06/99
  'This code may be freely distributed/modified

  Option Explicit
  '
  Declare variables
  Dim WSHShell
  nMyBoxptmustbooterrnumvers
  Dim enab
  disabjobfuncitemtype

  Set WSHShell 
  WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
  p = p & "
  DisableRegistryTools"
  itemtype = "
  REG_DWORD"
  mustboot = "
  Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
  enab = "
  ENABLED"
  disab = "
  DISABLED"
  jobfunc = "
  Registry Editing Tools are now "

  'This section tries to read the registry key value. If not present an
  'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
  'present
  t = "
  Confirmation"
  Err.Clear
  On Error Resume Next
  n = WSHShell.RegRead (p)
  On Error Goto 0
  errnum = Err.Number

  if errnum <> 0 then
  'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
  WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
  End If

  'If the key is present, or was created, it is toggled

  'Confirmations can be disabled by commenting out
  'the two MyBox lines below

  If n = 0 Then
  n = 1
  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  ElseIf n = 1 then
  n = 0
  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  End If 

  Sorun

  Bozulan sistem geri yükleme hizmetini yeniden kuralım.

  Çözüm

  Başlat-Çalıştır ==> %Windir%\INF yazın.

  Açılan klasörde ihtiyacımız olan dosyayı bulabilmemiz için "Gizli Dosya ve Klasör Göster" seçeneğini aktif hale getirmeliyiz.

  Bunun için şu yolu izleyelim;

  Araçlar---Klasör Seçenekleri---Görünüm---Gizli Dosya ve Klasörleri Göster
  seçeneğini işaretleyin ve TAMAM'a basarak yapılan değişikliği onaylayın.

  sr.inf dosyasını bulun ve sağ tıklayarak YÜKLE 'yi seçin.Sizden Service Pack 2 cd'sini isteyecektir.O yüzden bu işlemlerden önce mutlaka Windows XP SP2 cd'si optik sürücünüz içerisinde olmalıdır.


  NOT

  Eğer daha önce Windows klasörü içerisinde ServicePackFiles\i386 klasörü varsa cd'ye gerek yok demektir.

  Sizden İstenilecek Olan Dosyalar

  FILELIST.XML
  RSTRUI.EXE
  SR.SYS
  SRCLIENT.DLL
  SRDIAG.EXE
  SRFRAME.MMF
  SRRSTR.DLL
  SRSVC.DLL
  SRVSVC.DLL  Sorun

  Görev Yöneticiniz Yönetici Tarafından Kapatılmıştır.

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısnı .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.

  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000
  "**del.DisableTaskMgr"=" "

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "DisableCAD"=dword:00000000 

  Sorun

  Windows XP'de tüm uyarı seslerinin kaybolup gitmesi (yalan olması:eek: ).

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.

  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default]
  @=
  "Windows"
  "DispFileName"
  ="@mmsys.cpl,-5856"

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,
  \
   
  00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,
  \
   
  00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CCSelect]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CriticalBatteryAlarm]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CriticalBatteryAlarm\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
  nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,
  \
   
  76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CriticalBatteryAlarm\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
  nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,
  \
   
  76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
   
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
   
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
   
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
   
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
   
  00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
   
  00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
   
  00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
   
  00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,
  \
   
  00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,
  \
   
  00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\ShowBand]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,
  \
   
  00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,
  \
   
  00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,
  \
   
  00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,
  \
   
  00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,
  \
   
  00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,
  \
   
  00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,
  \
   
  00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,
  \
   
  00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,
  \
   
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,
  \
   
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion\.Current]
  @=
  ""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion\.Default]
  @=
  hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,
  \
   
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,
  \
   
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,
  \
   
  00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,
  \
   
  00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon]

  [
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Current]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,
  \
   
  00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Default]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,
  \
   
  00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

  Sorun

  Sistem Geri Yükleme hizmetini çalıştırdığınızda, yalnızca boş bir takvim ile karşılaşıyorsanız eğer çözüm olarak aşağıdakini deneyebilirsiniz.


  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın.Farklı Kaydet'i seçerek,dosya uzantısına .reg yazın.Kaydedilen dosyaya çift tıklayın ve kaydı onaylayın.

  PHP- Kodu:
   Windows Registry Editor Version 5.00

    
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]
    
  "Content Type"="text/x-component"
    
  @="htcfile"

    
  [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]
    
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
    "Extension"
  =".htc"

    
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
    @=
  "Microsoft Html Component"
    
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]
    @=
  "C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
    "ThreadingModel"
  ="Apartment""

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
    "
  Content Type"="text/x-component"
    @="
  htcfile

  Sorun

  İmzasız Sürücü uyarılarında kafanız karışmasın.Sürücü imzasız olsa bile sizi uyarmadan direk kurulsun.


  Çözüm

  Başlar>Çalıştır = regedit yazın ve aşağıdaki yolu takip edin.

  HKEY_CURRENT_USER---Software---Policies---Microsoft---Windows NT---Driver Signing ve sağ panel'de BehaviorOnFailedVerify isminde bir DWORD değeri oluşturun.Değerini "0" olarak ayarlayın.


  Sorun

  Ağ Erişiminde Oluşan "Hata 1606"

  Çözüm

  Uzantısı .vbs yaparak kaydedin ve çalıştırın.

  PHP- Kodu:
  Option Explicit

  Dim WSHShell
  nMyBoxpitemtypeTitle
  Dim FSO
  WinFolder

  Set FSO 
  CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set WinFolder fso.GetSpecialFolder(0)
  Set FSO Nothing

  WinFolder 
  Left(WinFolder,3)


  Set WSHShell WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\"
  p = p & "
  Common Administrative Tools"
  itemtype = "
  REG_SZ"
  n = WinFolder & "
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools"

  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Title = "
  Common Administrative Tools are now reset." & vbCR
  Title = Title & "
  You may need to Log off/Log on or" & vbCR
  Title = Title & "
  reboot for the change to take effect."
  MyBox = MsgBox(Title,4096,"
  Finished") 

  Sorun

  Yardım ve Destek servisim çalışmıyor.Ne olur yardım edin !:(

  Çözüm

  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\HELPCTR.EXE]
  @=
  "C:\\WINNT\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr.exe"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E82AD02-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
  @=
  "Help and Support Services: Upload Manager"
  "AppID"
  ="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
  "ThreadingModel"
  ="Both"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E82AD03-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
  @=
  "Help and Support Services: Connection State"
  "AppID"
  ="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
  "ThreadingModel"
  ="Both"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc]
  "Type"=dword:00000020
  "Start"=dword:00000002
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "DisplayName"="Help and Support"
  "DependOnService"
  =hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Description"
  ="Enables Help and Support Center to run on this computer. If this service is stopped, Help and Support Center will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start."
  "FailureActions"
  =hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,\
  00,01,00,00,00,64,00,00,00,01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,49,00,52,00,25,00,5c,00,50,\
  00,43,00,48,00,65,00,61,00,6c,00,74,00,68,00,5c,00,48,00,65,00,6c,00,70,00,\
  43,00,74,00,72,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,61,00,72,00,69,00,65,00,73,00,5c,\
  00,70,00,63,00,68,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc\Security]
  "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
  00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_HELPSVC\\0000"
  "Count"
  =dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001


  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
  @=
  "Help and Support"
  "LocalizedString"
  ="@explorer.exe,-7021"
  "InfoTip"
  ="@explorer.exe,-7001"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,00,34,\
  00,00,00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\InProcServer32]
  @=
  hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  64,00,6f,00,63,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  "ThreadingModel"="Apartment"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance]
  "CLSID"="{3f454f0e-42ae-4d7c-8ea3-328250d6e272}"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag]
  "CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
  "command"
  ="@shell32.dll,-12709"
  "method"
  ="Help"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex]

  [
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex\ContextMenuHandlers]

  [
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex\ContextMenuHandlers\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
  @=
  ""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex\MayChangeDefaultMenu]
  @=
  ""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\ShellFolder]
  "Attributes"=dword:00000000 

  Sorun

  Windows Update [Hata Kodu: 0x8DDD0009].Çözümü nedir ?.Bulana +rep

  Çözüm


  Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) İndirin

  Internet Explorer'ı kapatın ve Tanımlama Bilgilerini temizleyin.

  Başlat-Çalıştır 'a girin ve aşağıdaki komutu vererek update servisini kapatın.

  net stop wuauserv

  Başlat-Çalıştır'a girin ve birer birer dosyaları tazeleyin.:)

  regsvr32 wuapi.dll
  regsvr32 wups.dll
  regsvr32 wuaueng.dll
  regsvr32 wuaueng1.dll
  regsvr32 wucltui.dll
  regsvr32 wuweb.dll
  regsvr32 MSXML3.dll
  regsvr32 qmgr.dll
  regsvr32 qmgrprxy.dll
  regsvr32 jscript.dll


  Başlat-Çalıştır'a girin ve update servisini çalıştırın.

  net start wuauserv


  Sorun

  XP'deki ikonlarım nedense normalden daha büyük gözüküyorlar.


  Çözüm

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics]
  "Shell Icon BPP"="16"
  "Shell Icon Size"="32"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000

  Sorun

  Sağ tıkladığımda sistem çöküyor.RightClick Spy :D.


  Çözüm

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ShortcutShredXP] 
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
  "NoViewContextMenu"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoViewContextMenu"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSetTaskbar"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000

  Sorun

  Arkadaşlar ben Office kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
  Arkadaşlar ben XP kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
  Arkadaşlar sevgilim beni terketti:(


  Çözüm
  Buraya Tıklayın  Sorun

  Aman Allahım! ,admin şifremi unuttum :(  Dosya'yı CD'ye yazdırın ve sistemi bu cd ile başlatın.


  Tıklarsanız İner  Sorun

  WMP11,Windows Defender,IE7 gibi lisans doğrulaması isteyen programları "KORSAN" XP'ye kuramıyorum.Lütfen allah rızası için yardım edin:p

  Çözüm

  Buraya Tıklayın  Sorun

  Microsoft Update'e bağlandıktan bir süre sonra ya da Microsoft Update arkaplan'da çalışmaya başladığında svchost.exe servisinin CPU kullanımı %100 'de sabitlenip ,bellek kullanımı ise 100 MB'a kadar ulaşıyor.Ne yapmalıyım ?

  Çözüm

  Bu sorun yalnızca Microsoft Update 'i kullananlar için geçerli.Yalnızca Windows Update 'i kullananlar için bir sorun yok.

  Bill Amca'nın Yaması  *Döküman'ı Hazırlayan*

  ICEEXOL


  (ForumAlev & WarezDestek)


 2. 2
  ICEEXOL
  Özel Üye

  --->: Standart Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

  Reklam
  Sorun

  XP kurulumu sırasında "STOP 0x0000008e" ya da STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA hatası alıyorum.Ne yapmam gerekiyor ?


  Çözüm

  Sorun büyük bir ihtimal, yanlış konfigüre edilmiş ram modüllerinden kaynaklanıyor.Eğer 2 adet ram varsa,bir tanesini çıkartın ve kuruluma tekrar geçin.  Sorun

  Windows SP2 kurulumdan sonra sistem sürekli yeniden başlıyor ve aşağıdaki hatayı veriyor;

  0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)


  Çözüm

  Bilgisayar yeniden başladığında güvenli mod'a geçin.Başlat=> Çalıştır => cmd yazın ve aşağıdaki komutu verin;

  bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1  Sorun

  Belirli aralıklarla WinSP2'de DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatasını alıyorum.Ne yapmalıyım ?

  Çözüm

  Buraya Tıkla


  Sorun

  Internet Explorer kullanıyorum.Fakat isteğim dışında anlamsız pencereler açılıyor.Ayrıca başlangıç sayfam salt mod'a geçmiş durumda,ne önerebilirsiniz ?  Çözüm


  Bu bir CWS (CoolWebSearch) zararlısı olabilir.Aşağıdaki kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Oluşan dosya üzerinde çift tıklayın ve girişi onaylayın.

  PHP- Kodu:
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
  "GeneralTab"=dword:00000000
  "ProgramsTab"=dword:00000000
  "SecurityTab"=dword:00000000
  "ContentTab"=dword:00000000
  "PrivacyTab"=dword:00000000
  "AdvancedTab"=dword:00000000
  "ConnectionsTab"=dword:00000000
  "HomePage"=dword:00000000
  "Accessibility"=dword:00000000
  "CertifPers"=dword:00000000
  "CertifSite"=dword:00000000
  "SecChangeSettings"=dword:00000000
  "SecAddSites"=dword:00000000
  "FormSuggest"=dword:00000000
  "FormSuggest Passwords"=dword:00000000
  "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
  "Settings"=dword:00000000
  "ResetWebSettings"=dword:00000000
  "Connection Wizard"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
  "GeneralTab"=dword:00000000
  "ProgramsTab"=dword:00000000
  "SecurityTab"=dword:00000000
  "ContentTab"=dword:00000000
  "PrivacyTab"=dword:00000000
  "AdvancedTab"=dword:00000000
  "ConnectionsTab"=dword:00000000
  "HomePage"=dword:00000000
  "Accessibility"=dword:00000000
  "CertifPers"=dword:00000000
  "CertifSite"=dword:00000000
  "SecChangeSettings"=dword:00000000
  "SecAddSites"=dword:00000000
  "FormSuggest"=dword:00000000
  "FormSuggest Passwords"=dword:00000000
  "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
  "Settings"=dword:00000000
  "ResetWebSettings"=dword:00000000
  "Connection Wizard"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoFolderOptions"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
  "NoBrowserOptions"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000 

  Sorun

  Arkadaşlar Norton Antivirus programını kurdum ve daha sonra kaldırdım.Fakat antivirüs'ten başka diğer tüm servisleri sistemimde çalışır vaziyette kaldılar.Bu programdan nasıl kurtulabilirim.

  Çözüm

  Buraya Tıkla


  Sorun

  Masaüstü ikonlarım tanınmaz bir hale geldi.İşte aşağıdaki gibi :(  Çözüm

  Buraya Tıkla  Sorun

  WinXP SP2'de Güvenlik Merkezini başlatamıyorum.Hata 1083 ve benzeri uyarılar veriyor.Çözüm istiyorum!!!

  Çözüm

  Buraya Tıkla


  Sorun


  Ya arkadaşlar,XP'deki disk birleştirici programında "BİRLEŞTİR" 'e bastığımda program bana kendisini tekrar yüklememi söylüyor.Belli ki birşeyler olmuş.Nasıl yükleyebilirim ?

  Çözüm

  Gizli Dosyaları Görünür hale getirelim ve başlat-çalıştır'a aşağıdaki yapıştıralım.

  %Windir%\Inf

  Ardından dfrg.inf dosyasına sağ tıklayalım ve "YÜKLE" 'ye tıklayalım.


  Sorun

  Çalıştır'a defrag.exe yazıyorum.Fakat XP,disk birleştirme uygulamasını bulamadığını ya da benzeri bir uyarı veriyor ?

  Çözüm

  Çalıştır'a aşağıdaki kodları yazarak.2 dosyayıda tazeleyelim.


  regsvr32 dfrgsnap.dll
  regsvr32 dfrgui.dll


  *Döküman'ı Hazırlayan*

  ICEEXOL


  (WarezDestek & ForumAlev)


  Konu belirli aralıklarla güncellenecektir.
 3. 3
  tango
  Üye
  teşekk&#252;rler,emeğine sağlık işimize yarayacak &#231;ok şey var :) 4. 4
  armada72
  Yeni Üye
  KardeŞ Nebde Bİr Sorun Var Bİldgİsayari AÇtiĞimda Ekran Geldİkten Sonra "temp2.exe ÇaliŞtirilamadi" Dİye Masa ÜstÜnde Bİr Hata Çikiyor.bunu Nasil DÜzeltebİlİrİm Bana Yardimci Olursaniz Sevİnİrİm.İyİ Yayinlar Özellİkle Icexool KardeŞ Sana İhtİyacim Var

 5. 5
  craxyc
  Yeni Üye
  XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir.Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var :)

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin.

  PHP- Kodu:
  'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs  

  don'
  t show
  '© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003 

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 

  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR 
  Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR 
  Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR 
  Message = Message & "Continue?" 

  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice") 

  If X = 6 Then  

  On Error Resume Next 

  WshShell.RegDelete  

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\" 
  WshShell.RegDelete  

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\" 
  WshShell.RegDelete  

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\" 

  WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer  

  Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize" 

  P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\" 

  WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD" 
  WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD" 

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy  

  Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\   WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD" 
  WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands" 

  p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell" 

  WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ" 

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer  

  Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\" 
  WshShell.RegDelete p1 & "BarSize" 
  WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ" 

  On Error Goto 0 

  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ 
      ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='
  explorer.exe'") 
     Process.terminate(0) 
  Next 

  MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096,  

  "Done" 

  Else 

  MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot  

  and Doug Knox", 40 
  arkadaşım bende böyle bir sorun var açıklamışsın ama yapıyorum olmuyor daha deteylı açıklasan iyi olur

 6. 6
  ICEEXOL
  Özel Üye
  Alıntı armada72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  KardeŞ Nebde Bİr Sorun Var Bİldgİsayari AÇtiĞimda Ekran Geldİkten Sonra "temp2.exe ÇaliŞtirilamadi" Dİye Masa ÜstÜnde Bİr Hata Çikiyor.bunu Nasil DÜzeltebİlİrİm Bana Yardimci Olursaniz Sevİnİrİm.İyİ Yayinlar Özellİkle Icexool KardeŞ Sana İhtİyacim Var

  Muhtemelen sisteminize bir Win32.Perlovga trojanı bulaşmıştır.

  Örnekleri

  · Trojan-Dropper.Win32.Small.apl
  · Win32.Perlovga.b
  · Backdoor.Win32.small.lo
  · W32/QQRob-ABX
  · Virus.Vbs.Small.a


  Download

  Kod:
  http://download.sergiwa.com/security/PRT.exe
  Aracın çalışması için gerekli olan yazılım

  Kod:
  http://download.microsoft.com/download/vb60pro/Redist/sp5/WIN98Me/EN-US/VBRun60sp5.exe


 7. 7
  deli_dolu
  Üye
  teşekkürler bilgilerin için saol sayende bilgisayara format cekmeden düzelttik

 8. 8
  xxterazixx
  Yeni Üye
  ıceexol kardeş hayırlı günler.benim xp güncelleme sorunum var.xp orjinal olduğu halde (windows 5 güncelleştirme buldu)diye uyarı mesajı alıyorum yükle komutu veriyorum ancak birkaç saniye sonra bazı güncelleştirmeler yüklenemedi uyarısı alıyorum.daha önceki güncellemelerde sorun olmuyordu acaba ben yanlışlıkla bazı ayarlarınımı bozdum? ekranın sağ alt köşesinde sürekli uyarı duruyor.cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 9. 9
  dinco
  Yeni Üye
  selam ıceexol, gördügüm kadariyla win. xp hakkinda bayagi bilgi sahibisin! Benim sorum veya sorunum xp güncelleme aktiv hale getiremiyorum orginal xp kullaniyorum ama galiba yanlis bir islem yaptim simdide aktiv hale getiremiyorum(o bölümde degisklik yapma imkani mümkün degil zira aktiv degil) yardimlarin icin simdiden tesk.

 10. 10
  AtesZinciri
  Üye
  emeğine sağlık kardeş burada ihtiyacımız olan çok şey var.

 11. 11
  arslanby
  Yeni Üye

  --->: Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

  Reklam  selam ıceexol YA bi şey soracam xp ile ilgili şimdi biz yeni format atmıştık biri geldi flaşını takı pc ye sonra temp.2 xex. dosyası windows tarafından bulanamıyo diye bi şeyler yazıyodu sonra biz xp ye onam ayaptık bu yazı artık çıkmadı ama bu defada başka bir sorun çıktı bilgisayarıma girince c ve d sürücülerini sağ tıklayınca otomotik kulan yazısı eklenmişti bunu nasıl düzeltecez bu neden böyle oldu teşekür ederim şimdiden yardımlarınız için

 12. 12
  arslanby
  Yeni Üye
  ya ne zaman cevap yazılacak bu yazdıklarıma

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... Sonuncu8Sonuncu9
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi