World öğrenmek istiyen gelsin..

+ Yorum Gönder
Bilgisayar Dünyası ve Windows XP Bölümünden World öğrenmek istiyen gelsin.. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ozan_18
  Usta Üye
  Reklam

  World öğrenmek istiyen gelsin..

  Reklam  World öğrenmek istiyen gelsin..

  Forum Alev
  STANDART ARAÇ ÇUBUĞU (Standard)  Yeni Sayfa: (New blank document) Ctrl-N : Yeni – boş - bir belge açar.
  Aç: (Open)Ctrl-O: (Eskiden yazılmış bir dosyayı daha sonra açmak için)
  Kaydetme: (Save) Ctrl-S: (Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek kaydetmek için; 2. Kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri de kaydetmek için)
  Elektronik posta: (E-mail) Yazılmış olan word dosyasını mektup olarak gönderir.
  Arama: (Serach) Bilgisayar içinde dosya veya kelime arar.
  Yazdırma: Ctrl-P : (Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını almak için)
  Baskı önizleme: Print preview Yazılan metinin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir. Metin üzerinde değişiklik yapılamaz.
  Spelling and Grammar
  Kesme: Ctrl-X: (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe alır. Kopyalama: Seçilen alan silinir.)
  Kopyalama: Ctrl-C : (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe kopyalamak için kullanılır. Kopyalama: Seçilen alan silinmez. Yerinde kalır. İkinci bir kopyasını yapmak için kullanılır.)
  Yapıştırma: Ctrl-V : Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde gidilen yere yazar.
  Biçim Boyayıcısı: Ctrl-Shift-C : Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara uygulamak için kullanılır. Paragraf seçilir. Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır. Sonra uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir. Paragraf seçilerek biçimin uygulanması sağlanır. 1. Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır. Sonra normal duruma geçilir. 2. Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem birden çok paragrafa uygulanabilir. Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır.
  Geri Al: Ctrl-Z : En son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. Birden fazla basılırsa önceki işlemleri de geri alır.
  İleri Al: Ctrl-Y : Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır. Geri alma işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz.
  Köprü ekle: (Insert Hyperlink) Başka dosyalara ulaşabilmek için köprü yani Link yerleştirir.
  Tablolar ve Kenarlıklar:(Tables and Borders) Araç çubukları içinden Cetvel ve Bordür Araç çubuğunu çağırır
  Tablo Ekle: (Insert Table)Belgeye tablo eklemek için kullanır. Seçilen alan kadar tablo oluşturur. Yandaki şekilde 2 satır x 3 sütunlu bir tablo oluşturur.

  Excel penceresi ekle: (İnsert Microsoft Excel Worksheet) Tıpkı Tablo eklede olduğu gibi sütunlu bir tablo oluşturur Oluşan bu tabloda tıpkı Excel deki imkanlarla çalıuşabilirsiniz
  Sütunlar: (Columns)Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kullanılır. Sayfanın tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir. Sağ tarafta bulunan pencere gözüktükten sonra kaç sütun olacağı belirlenir.

  Çizim: (Drawing) Araç çubukları arasından Çizim araç çubuğunu çağırır.
  Belge Haritası: (Document Map) Vallahi ne yalan söyleyeyim bunun ne olduğunu bende keşfedemedim
  Satır sonlarının nerede bittiğini gösteriyor genelde html veya htm formatındaki dosyalara aktarmada dakumenti yardımcı düzenleyici olarak istifade edilmekte.
  Büyütmek: (Zoom) Sayfaya bakış olarak büyütme küçültme yani sayfaya uzaktan ve yakından bakmada diyebiliriz
  Microsoft Yardım: (microsoft Help) Ofis asistanını (Office Assistant) Word konusunda yardıma çağırıyor


  BİÇİMLENDİRME ARAÇ ÇUBUĞU (Formatting)  Usüller ve Biçimlendirme: (Styles and Formatting) Tıklanıldığı zaman Word sayfasının sağ tarafında bir pencerecik açılır bu pencerecikten yazıların yazılış usulleri seçilir

  Usül: (Style) Aynı şekilde yazıların yazılış usulleri seçilir

  Harf Takımı: (Font) Aynı biçimde yazılmış olan harf takımlarını burden seçmek mümkün

  Harf Büyüklüğü: (Font Size) Yazıda kullanılan harflerin uygun büyüklük ve küçüklüğü seçilir

  Kalın (Koyu): (Bold) Harflerin kalın yada ince olarak yazılmasını sağlar Ctrl-B Kısa yol tuşu olarak bu vazifeyi yrine getirebilir.

  İtalik (Eğik Yazı): (İtalic) Yazıların yatık veya düz olarak yazılmasını ayarlayabiliriz Ctrl-Ikısa yol tuşu olarak bize daha kestirmeden yardımcı olabilir.

  Altı Çizili: (Underline) Seçilen kelime veya cümlelerin altından çizgi çekerek yazar. Eğer istemiyorsak bu çizgiyi kaldırmakta mümkün. Ctrl-UKısa yol tuşudur iki defa tıklanınca çizgiyi siler.

  Sola Hizala:(Aling left)Yazılan yazıyı seçip bu ikonu tıkladığımızda yazılan yazıları Word sayfasının sol tarafına yaslar. Ctrl-L kısa yol tuşudur

  Ortala: (Center) Yazılan yazıyı sayfanın merkezine toplar Kusura bakmayın bunun kısa yol tuşu Ctrl-E

  Sağa Hizala:(Aling Right)Yazılan yazıyı seçip bu ikonu tıkladığımızda yazılan yazıları Word sayfasının sağ tarafına yaslar. Ctrl-R kısa yol tuşudur

  İki Yana Yasla: (Justify)Yazılan yazıyı seçip bu ikonu tıkladığımızda yazılan yazıları Word sayfasının her iki tarafına yaslar. Ctrl-J kısa yol tuşudur

  Satır aralıklarını düzenleme: (Line Spacing) Satırlar arasındaki mesafelerin ayarını yapmak mümkün bu yeni bir vakıa eski sürümlerde araç çubukları üzerinde bulunmazdı.

  Madde İmleri: (Bullets) Satır başlarını Enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak kendisi madde imilerini yerleştirir. Eskiden bildiğimiz gibi. Pek bir ilerleme yok aslında J

  Numaralandırma:(Numbering) Satır başlarını Enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak kendisi numaralandırır.

  Girintiyi Azalt: (Decrease Indent) Sayfa içine girinti olarak ayarlanmış Paragrafı normal sayfa hizasına getirir kısa yol tuşu olarak Ctrl-Q veya Ctrl-Backspace Tuşlar kullanılabilir.

  Girinti Artır: (Increase Indent)Yazılan yazıdaki herhangi bir seçilmiş veya imlecin üstünde olduğu paragrafı sayfa içerisine doğru girinti şeklinde hizalar. Ctrl-M Kısa yol tuşudur haberdar edelim.

  Çerçeve: (Border) Yapılan bir tablonun çerçevelendirilmesi veya çerçevelerinden her hangibisini silme işine yardımcı olur.

  Işıklı alan: (HighLight) Yazılan yazıda dikkat çekilmek istenen yazının arka hissesini (Background) renklendirmede istifade edilmektedir.

  Harf Renkleri: (Font Color) Harflerin zevke veya konumuna göre uygun renge çevrilmesinde bu ikon kullanılır.  Yeni: (Ctrl-N) NewBoş WORD belgesi (dosyası) açar.
  Aç: (Ctrl-O)OpenDaha önce yazılmış Word belgesini açar.
  Kapat:(Close) Word belgesini kapatır.
  Kaydet:(Save) (Ctrl-S)Yazılan belgeyi hafızaya kaydeder.
  Farklı Kaydet:(Save As) Başka bir isim altında kaydeder.
  HTML olarak kaydet:(Save as Web Page)Html formatında kaydeder.
  Arama:(Search) Bilgisayar içi arama yapar.
  Web Sayfası olarak göster: (WebpagePreview)Adı gibi iş yapar
  Sayfa Yapısı: (Page Setup)Sayfa düzen ve ayarları bulunur.
  Baskı Önizleme:(Print Preview)Yazıcıdan çıkartmadan sayfanın son haline kuş bakışı bakılır.
  Yazdır:(Print)Yazıcıdan çıkartılır.
  Gönder:(Send to) Başka direktorlara gönderir.
  Özellikler:(Properties) Aynen adı gibi.
  Açılan son dosyalar: En son kullanılmış word dosyalarını sıralar.
  Çıkış:(Exit)
  Aç Düğmesi(Open)
  Açılacak dosyanın bakılacağı klasör: Açmak istenilen dosyayı seçmek; diğer klasörlere, sabit diskin diğer bölümlerine geçmek, CD ile Ağ komşularına geçmek, internet'te dosya seçmek için kullanılır. Açılmak istenen dosya bulunduktan sonra ya Aç(OPEN)komut düğmesine basılır ya da seçilmek istenen dosya üzerine çift tıklanır. Normal durumda Dosya/Aç (File/Open) ya da Standart Araç Çubuğunda Aç (OPEN)simgesi seçildiğinde, Belgelerim klasörü açılır. Diğer klasörlere geçmek için kullanılır. Diğer klasörlere geçmek ya da görmek için aşağı ok simgesi üzerine basılır. Açılan pencereden geçmek istenilen klasör seçilir.
  Bir Düzey Yukarı:(Up One level)Alt dizinden bir üst dizine çıkmak için kullanılır. Örnek: C ana dizininde bulunan Belgelerim dizini içindeyken, C ana dizinine çıkmak için bir kez tıklanır. Bir kez daha basılırsa Bilgisayarım'a (My Computer) geçilir.
  Web'de ara: (Search the web) İnternet'te herhangi bir dosya aramak için kullanılır.
  Sil: (Delete)Silinecek dosyayı seçtikten sonra bu ikonla silebiliriz.
  Yeni Dosya oluştur: (Create New Folder)Yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır. Dosya adını yeni dosya oluştuğunda dosyanın alt kısmında dosya adı bölümü serçili iken dosya adını koyabiliriz.  Dosyaların görünümü: (View)Dosya isimleri ve klasörleri Büyük ikonlar (Larc icons), Küçük ikonlar(Small icons), liste (List), {Ayrıntılar (Details), Dosyaların "Adı"(Name), "Boyut"(Size), "Tür"(Type), "Değiştirilme Tarihi"(Modified) hakkında bilgi verir. Bu başlıklar üzerine tıklandığında sıralama yapar. Örneğin: "Adı"(Name) seçeneği üzerine tıklanırsa dosya adlarına göre sıralama yapar. "Değiştirilme Tarihi"(Modified) yazısı tıklanırsa en son yazılan dosyadan ilk önce yazılan dosyaya göre sıralanır. Bu şekilde dosya bulmak daha kolay olur.} {Özellikler (Properties), Dosyanın özellikleri hakkında bilgi verir. Kim, ne zaman, ne kadar sürede bu dosyayı oluşturmuş. Sözcük sayısı, harf sayısı, paragraf sayısı hakkında bilgi verir.} {Ön izleme (Preview), Dosyayı açmadan içini görmeye yarar. Büyük dosyaların açılması zaman alır. Yavaş çalışır.} Başparmak tırnağı kadar (Thumbnails), Web grüntüsü (Web view) şeklinde görüntüler.

  ARAÇLAR: (Tools)

  Arama: (Search) Bilgisayar içi arama yapmak için Standar Araçubuğundan girebileceğimiz gibi burdanda girebileceğiz vazifeler aynı farklı değil
  Sil: (Delete) Yazılan bir dosyanın silinmesi için, dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencerede Sil (Delete)komutu seçilir. Silmek istediğinizden eminseniz EVET komut düğmesine basılır. Emin değilseniz yaptığınız işlemi iptal ediniz. Dosya açıksa silme işlemi yapılamaz.
  Dosya/Klasör Adı Değiştirme: (Rename) Yazılan bir dosyanın adını değiştirmek için, (dosyanın açık olmaması gerekir) dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencerede Yeniden Adlandır (Rename) seçilir. Yeni dosya ismi yazılıp, klavye üzerindeki Enter tuşuna basılır.
  Yazdır: (Print) Bu bahis biraz geniş olduğundan aşağıda daha tafsilatlı olarak size anlatacağız inşallah.
  Sık kullanılanlara ekle: (Add to Favorites) Sık kullanılan dosyalara seçilen dosya eklenir.
  Benim Yerime ekle: (Add to “ My places”) Vallahi bende ilk defa karşılaşıyorum ne iş gördüğünü anlayamadım.
  Network Sürücüsü Haritası: (Map Network Drive) Fazla Düşünmeyin kafanız karışabilir.
  Özellikler: (Properties) Yazılan Word belgesinin özelliklerini ayarlayabileceğiniz bir pencere açılır.


  Dosya Kopyalama: Yazılmış bir dosyayı diskete kopyalamak için, dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencereden Gönder"3 1/2 Disket A" seçilir.
  Kapat:(Close) Açık olan WORD dosyasını kapatır. Word Programı kapanmaz.
  Kaydet:(Save) (Ctrl-S): Açık olan belgeyi kaydeder. Eğer belge ilk kez kaydediliyorsa Farklı Kaydet (Save As) penceresi açılır. Dosya adı kısmına dosyaya verilmek istenen isim yazılır. Word yazdığınız metnin ilk satırını geçerli dosya adı olarak önerir. Eğer bu ismi kabul ediyorsanız Kaydet komut düğmesi tıklanır ya da Enter tuşuna basılır. Dosya adlarını yazarken Türkçe karakter kullanmamayı tavsiye edebiliriz.
  Farklı Kaydet:(Save As) Açık olan dosyayı farklı isimde kaydetmek için kullanılır.  Kaydet ya da farklı kaydet penceresinden Araçlar/Kaydetme Seçenekleri (Tools/Save Options) Komut Düğmesi seçilirse aşağıdaki pencere açılır.  Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı:(Save AutoRecoverinfo every)seçilip buraya bir sayı girildiğinde bilgisayar yazılan metini o sıklıkta kaydeder. Örneğin, yukarıdaki gibi "10" yazılırsa her 10 dakikada bir o metini kaydeder. Böylelikle bilgisayar kilitlendiği veya elektrik kesildiğinde dosyanın kaybolması önlenir. Diğer bir deyişle yazılan metin kurtarılabilir.
  HTML olarak kaydet:(Save as Web Page)Word dosyasını (.doc uzantılıdır), HTML dilinde kaydeder. .html uzantılı dosyalar internet explorer, netscape gibi internet browserlarında gözükür. Diğer bir deyişle internette de gözükecek duruma gelir.
  Arama:(Search) Bilgisayar içi arama yapmak kullanılır. Adı bilinen bir dosyanın aranıp bulunması için Dosya dan Ara tuşuna tıklanır yani Dosya/Ara (File/Search). Yan tarafta Arama kutucuğu çıkar Aranılan dosya adı yazılır ve Şimdi Bul (Search)düğmesine basılır. Bulunulan dizin içinde arama yapar. Eğer alt klasörler de aranmak isteniyorsa Gelişmiş düğmesine basılır. Gelişmiş Bul penceresi açılır. Alt Klasörleri Ara yazısının yanında bulunan kutucuk üzerine basılır. Şimdi bul kutusu tıklanır. Bazen dosya adı anımsanmaya bilinir. Bu durumlarda dosya içinde bulunan bir sözcük, deyim ya da cümle Değer kutusu içine yazılarak arama yaptırılır. Bu durumda bulunulan dizin içindeki word dosyaları içindeki metinlerde aradığınız sözcüğü içeren dosyaları bulur ve listeler.
  Web Sayfası olarak göster:(WebpagePreview)Üstünde çalışılmakta olan Word sayfasını İnternet Explorer de Html formatında açar. Güzel bir yenilik.
  Sayfa Yapısı: (Page Setup)Sayfa kenar boşlukları ve Kağıt boyutu ve yönü (yatay-dikey) ayarları yapılır.
  Baskı Önizleme:(Print Preview)Yazılan metinin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir. Metin üzerinde değişiklik yapılamaz.
  Yazdır:(Print)  İstenilen yazıcıdan, yazının tamamını yazdırmak için Tümü (All) seçeneği işaretlenir. İmlecin üzerinde bulunduğu sayfayı yazdırmak için Geçerli sayfa (Current page) işaretlenir. Bir metinin tümü değil de istenen sayfaları yazdırmak için istenilen sayfanın numarası ya da numaraları Sayfa (Page) bölümüne yazdırılır. 1. ve 3.sayfaları yazdırmak için Sayfakutucuğuna 1,3 yazılır. Ardarda gelen 2,3,4 ve 5. sayfalarını yazdırmak için 2-5 yazılır. 5. Sayfa ve sonrakisayfaları yazdırmak için 5- yazılır. 1 ve 3,4,5,6,7,8.sayfaları yazdırmak için 1,2-8 biçimi kullanılır.
  Kopya sayısı: (Number of Copies)Yazdırılacak metini 1 kopyadan fazla bastırmak istediğimizde Kopya sayısı:(Number of Copies)kutucuğuna yazılır. Örneğin 3 yazıldığında aynı sayfadan 3 kopya yazıcıdan çıkar.
  Harmanla:(Collate) 3sayfalık bir metinde 2 kopya alındığında 1,2,3. Sayfalardan 1kopya çıkar. Daha sonra 1,2,3.Sayfalar çıkar. Eğer bu seçenek işaretlenmezse sayfalar 1,1,2,2,3,3 sırasıyla çıkar.
  Seçenekler:(Options) Sol alt köçedeki bü düğmeyi tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki pencere açılır.


  Yazdırma sırasını ters çevir: (Reverse print order)basılacak sayfaları tersten basar.
  4 sayfalık bir metin çıkarılmak istenildiğinde önce 4. Sayfa, sonra 3, 2, 1. Sayfalar çıkar.
  Gönder:(Send to) Bir fax alıcısına word belgesi göndermek için kullanılır. Bunun için bir fax programı yüklenmiş olması gerekir.
  Özellikler:(Properties) Dosya özelliklerini verir.
  Açılan son dosyalar: Açılan son dosyalar listelenir.
  Çıkış: (Exit) Word'den çıkılır.  DÜZEN(Edit)

  Geri Al Yazılan (Undo Typing) Ctrl+Z En son yapılan işlemi geri alır.
  Yinele Yazılan (Redo Typing)Ctrl+Y En son yapılan işlemi bir kez daha yapar.
  Kes (Cut) Ctrl+X
  Kopyala (Copy) Ctrl+C
  Ofis panosu: (Office Clipboard)
  Yapıştır (Paste) Ctrl-V
  Özel Yapıştır: (Paste Special) Seçilen alanı resim, biçimlendirilmiş metin, biçimlendirilmiş metin (RTF), MS Word nesnesi olarak ekler.
  Köprü Olarak Yapıştır:(Paste as Hyperlink)Belge içi bir metinde başka bir alana ulaşmak için köprü yapmaya yarar.
  Temizle: (Clear)Deleteİmlecin sağ tarafında silme işlemi yapar.
  Tümünü Seç: (Select All) Ctrl+A Metnin tümünü seçmek için kullanılır..
  Bul : (Find) Ctrl+F
  Değiştir: (Replace) Ctrl-H
  Git: (Go To) Ctrl-G


  BUL : (Find) Ctrl+F  Metin içinde bulunması istenen sözcük ya da ifade yazılır. "Sonrakini Bul"(Find Next) komut düğmesine basılır. Yazdığınız sözcük ya da ifadeyi bulunca orada bekler. Eğer aradığınız sözcük ya da ifade değilse tekrar "Sonrakini Bul"(Find Next) komut düğmesine basınız.

  DEĞİŞTİR: (Replace) Ctrl-H  Metin içindeki bir sözcük ya da ifadeyi başka bir metinle değiştirmek istenildiğinde kullanılır. Örneğin Metin içinde geçen "Mehmet" ifadesini "Karayavuz" olarak değiştirmek istiyorsunuz. Aranan metin (Fin What) kutusuna "Mehmet", Yeni Değer (Replace With) kutusuna "Karayavuz" yazılır. "Sonrakini Bul" Next Find komut düğmesine basılır. İmleçten sonraki İlk Aranan sözcüğü bulduğunda o ifade üzerinde bekler. Eğer değiştirmek istediğiniz ifade buysa "Değiştir" (Replace) komut düğmesine basınız, değilse "Sonrakini Bul" komut düğmesine basınız. Metindeki "Aranan" (Find) metin kutusunda bulunan sözcük veya ifadenin tümünü değiştirmek için "Tümünü Değiştir" (Replace All) metin kutusuna basılır."Tüm seçenekler" (More) komut düğmesine basıldığında Bul ve Değiştir (Find and Replace) Penceresi aşağıdaki gibi genişler.  Büyük/küçük harf duyarlı arama: (Match case) Sözcüğü nasıl yazdıysanız tıpkısını bulur. (Öğretmen sözcüğünü bulsun, öğretmen sözcüğünü bulmasın)
  Yalnızca tam sözcükleri bul:(Find whole words only)Aranan sözcüğün tıpkısını bulur. ("Öğretmen" sözcüğünü bulsun "Öğretmenim"sözcüğünü bulmasın.)
  Joker Karakter kullan: (Use wildcards)

  GİT: (Go To) Ctrl-G İstenilen sayfa, bölüm, satır, yer imi ... gitmeye yarar.  Normal: Sayfanın kenar boşluklarını göstermez.
  Bağlantılı Görünüm: (Web Layot) Sayfanın içinde bulunan Başlıkları gösterir. İçindekiler tablosu oluştururken düzeyleri görmeyi sağlar.
  Yazıcı Görünümü: (Print Layot) Sayfayı kenar boşluklarıyla birlikte gösterir.
  Taslak: (Outline) Sayfaları Paragraf başlıkları halinde Web ortamındaki dizayna benzer bir şekilde gösterir.
  Görev Panosu: (Task Pane) Sayfanın sol tarafında bir pencere açılır. Daha önceden kopyalanmış olan Pano resim veya herhangibir veriyi burda bulup tekrar istifadeye sunmakta kullanılır.
  Araç Çubukları: (Toolbars)Word ve diğer Microsoft Ürünlerinde Araç Çubuklarının kullanımı yapılan işleri kolaylaştırmaktadır. Fakat Araç Çubuklarının hepsinin açık olması da ekranı küçültmektedir. Bu yüzden Araç Çubukları istenildiğinde ekrana getirilmesi gerekmektedir. Bazen de Araç Çubukları kullanıcı tarafından istenilerek ya da istenilmeyen bir şekilde ! ortadan kalkmaktadır.
  Cetvel: (Ruler) Word sayfasının Ekranın solunda ve üstünde bulunan cetvelin gözükmesini yada gözükmemesini sağlar
  Belge Bağlantıları Haritası: (Document Map) Ekranın sol tarafında beliren pencere yardımıyla belgenin bağlantılarını gösterir, ve sayfa içinde kolaylıkla geçiş yapılabilir.
  Ustbilgi ve Altbilgi:(Header and Footer) Yazılan sayfanın üstüne veya altına metin, sayfa numarası, metinin basıldığı tarih ve saat, resim eklemek için kullanılır. Bu kısma yazılan metin ya eklenen resimler tüm sayfalarda gözükür.
  Dipnot: (Footnotes) Adındanda anlaşıldığı gibi üzerinde olunan dipnotun yazısı ile işaretlendiği yer arasında geçiş yapar/gösterir.

  Araç Çubukları: (Toolbars)Word ve diğer Microsoft Ürünlerinde Araç Çubuklarının kullanımı yapılan işleri kolaylaştırmaktadır. Fakat Araç Çubuklarının hepsinin açık olması da ekranı küçültmektedir. Bu yüzden Araç Çubukları istenildiğinde ekrana getirilmesi gerekmektedir. Bazen de Araç Çubukları kullanıcı tarafından istenilerek ya da istenilmeyen bir şekilde ! ortadan kalkmaktadır. Araç Çubuklarını kaldırmak ya da ekrana getirmek için Görünüm/Araç Çubukları üzerine tıklanır.

  Aşağıdaki Ekranda gözüken araç çubuklarının yanında Ö işareti bulunmaktadır. Hangi Araç Çubuğu getirilmek ya da kaldırılmak isteniyorsa üzerine tıklanır. Ekranda belirdikten sonra mavi kısmına tıklanarak istenilen bölgeye taşınır. Aşağıda çok kullanılan bazı Araç Çubukları verilmiştir. Yukarıda Standard ve Formatting araç çubuklarından bahsetmiştik.  İstenildiği takdirde Araç Çubuklarına ek komutlar (simgeler) eklenebilir ya da çıkarılabilir. Bunun için Görünüm/Araç Çubukları/Özelleştir (View/Toolbars/Customize) seçilir. Çıkan pencereden "Komutlar" (Commands) seçilir.İstenilen komutun üzerine gelinir. Fare ile üzerine tıklanır. Parmağımızı kaldırmadan istenilen araç çubuğu üzerine sürüklenilir. Araç Çubuğunun istediğimiz yerine gelince Fare üzerindeki parmak kaldırılır. İstenirse yeni bir Araç Çubuğu da yaratılabilir. Bunun için Görünüm/Araç Çubukları/Özelleştir View/Toolbars/Customize Yeni seçilir.


  Açılan pencereye yeni araç çubuğunun adı yazılır. Sonra Komutlar seçilir. İstenilen komutlar yeni Araç Çubuğu üzerine taşınır.
  Araç Çubuğundaki komutları yok etmek için Görünüm/Araç Çubukları View/Toolbars seçilir. Kaldırılmak istenilen simge üzerine gidilip tıklanır ve açık olan pencere içine taşınır. Eklenen tüm simgeleri kaldırıp araç çubuğunu eski durumuna getirmek için "Sıfırla" komut düğmesine basılır. Eğer bir Araç Çubuğunu kaldırmak istiyorsanız ! (Lütfen kendi yarattığınız Araç Çubuklarını kaldırınız) Sil komut düğmesine basılır.

  Ustbilgi ve Altbilgi:(Header and Footer)
  Kesme: (Break) İmlecin bulunduğu yerden itibaren olan yazıları bir sonraki sayfanın başından başlatır.
  Sayfa Numaraları: (Page Numbers) Sayfanın Altına/Üstüne sayfa numarası ekler.
  Tarih ve Saat: (Date and Time) İmleçin bulunduğu yere seçilecek olan stilde.
  Otomatik yazı: (Auto Text) Otomatik olarak bazı yazılardan sık kullanılanları içerir seçip kısa olarak yazmaya yardımcı olur.
  Alan: (Field) Araştırıyorum Derin mesele
  Simge :(Symbol) Klavye üzerinde olmayan karakterlerin belgeye eklenmesi için kullanılır. Ekle/Simge (Insert/Symbol) e basıldıktan sonra çıkan pencereden klavyede olmayan karakter bulunur ve üzerine çift tıklanır.
  Açıklama: (Comment) Yazı içerisinde Açıklama yapılması gereken yere işaret koyarak not yazma imkanı verir.
  Müracaat: (Reference) Dipnot, Başlık, Kavşak ve müracaat, Dizin ve Tablolar bölümleri var.
  Web Yardımcısı: (Web Component)
  Resim: (Picture) Başka bir dosyada bulunan foto, resim veya art text leri word belgesi içerisinde açar.
  Grafik: (Diagram) Picture deki gibi bir şey kroki de diyebiliriz.
  Yazı Kutusu: (Text box) Yazı yazmak içinkutu açar. Kutunun alanını genişletip daraltmak mümkün.
  Dosya: (File) Daha önce yazmış olduğunuz bir dosyayı üzerinde çalıştığınız dosyaya eklemek için kullanılır. Dosya imlecin bulunduğu yerden başlayarak eklenir. Ekle/Dosya (Insert/File)
  Nesne: (Object) başka bir formatta olan objeleri sayfaya getirebilirsiniz. Belgeye nesne (ses, video, denklem, excel, powerpoint, resim...) eklemeye yarar.
  Yer imili Alan: (Bookmark) Ne işlev yapmaktaysa artık.
  Köprü: (Hyperlink) Başka dosyalarla bağlantı kuruyor.

  Sayfa Numaraları: (Page Numbers) Sayfanın Altına/Üstüne sayfa numarası ekler.

  Numaralandırmayı "Sağda, "Orta", "Solda", İçeride ve Dışarıda olmasını sağlar. Tarih ve Saati yazar. Numaralandırmanın "biçimini değiştirmek için "Biçim" (Format) seçilir.

  Burada sayfanın "Başlangıç" numarası verilebilir ve verilen bu numaraların biçimi, başlangıç numarası ve bölümle ilgili değişiklikler yapılabilir.

  Simge :(Symbol) Ekle/Simge (Insert/Symbol) e basıldıktan sonra çıkan pencereden klavyede olmayan karakter bulunur ve üzerine çift tıklanır.


  Index and Tables: Dizin ve Tablolar  Resim: (Picture) Başka bir dosyada bulunan foto, resim veya art text leri word belgesi içerisinde açar. Bilgisayar içindeki hazır resimleri (Clip art) eklemek için Ekle/Resim/Küçük Resim (Insert/Picture/Clip Art) seçilir. Açılan penceredeki istenilen resim seçilir. Resim üzerine çift tıklanarak ya da Ekle (Insert) üzerine tıklanarak, resim Word belgesi üzerine taşınır.
  Kullanıcının hazırladığı ya da internetten çektiği resimleri eklemek için Ekle/Resim/Dosyadan (Insert/Picture/From File) seçilir.
  Açılan pencereden resim bulunur. Resmi eklemek için Ekle (Insert) komut düğmesine basılır.
  Nesne: (Object) başka bir formatta olan objeleri sayfaya getirebilirsiniz. Belgeye nesne (ses, video, denklem, excel, powerpoint, resim...) eklemeye yarar. Nesne penceresinde Yeni Yarat (Create New) menüsünden eklenmek istenilen nesne seçildiğinde belgenize o nesnenin çalışma alanı boş olarak gelir. (Bazı programlarda sadece simge gelir, üzerine çift tıklamak gerekir.)
  Simge olarak göster (Display as icon) işaretli olursa Nesne ekranda simge olarak gözükür. Nesnenin işletilmesi için üzerine çift tıklanır. Dosya ilişkili olduğu programla birlikte açılır. Dosyadan Yarat (Create from File) menüsü seçildiğinde, daha sonra düzenlenebilecek şekilde dosyanın içeriği belgeye eklenir.

  Yer imi Alanı: (Bookmark) Dosyanın herhangi bir yerine sık sık ulaşmak istenildiğinde o bölüm imlenir.
  İmlenecek yere fare ile tıklanır. Ekle/Yer imi (Bookmark) seçilirse yandaki ekran gözükür. Yer_imi adı kutucuğuna uygun bir isim yazılıp Ekle (Insert) komut düğmesine basılır. Listede ekli bir yer imine gitmek için Git (Go To) komut düğmesine basılır.


  Köprü: (Hyperlink) Başka dosyalarla bağlantı kuruyor.Ctrl-K Belgenizde bulunan bir sözcük ya da ifade üzerine tıkladığınızda internet'te bir sayfa açmak istiyorsanız ya da metin içinde Yer imi ile imlenmiş bir alana gitmek istediğinizde kullanılır.
  Yazdığınız belge içerisinden İnternet'te bulunan bir sayfayı açmakiçin yapılacak işler şunlardır:
  1. Bağlanacak ifade seçilir
  2. Ekle/Köprü (Insert/Hyperlink) seçilir Köprü Ekle (Insert/Hyperlink) penceresi açılır. "Bağlanılacak URL veya dosya adı" metin kutucuğuna bağlanılacak web sayfasının adresi yazılır. Tamam komut düğmesine tıklanır. Seçilen yazının üzerine tıklandığında adresini yazdığınız web sayfası açılır.


  Yazı Tipi: (Font)
  Pragraf: (Paragraph)
  Madde İmleri ve Numaralandırma: (Bullets and Numbering)
  Kenarlıklar ve Gölgelendirme: (Borders and Shading)
  Sütunlar:(Columns)
  Sekme:(Tabs)
  Başlangıcı büyüt: (Drob Cap)
  Metin yönü Tablo hücresi: (Text Drection)
  Büyük Küçük Harf Değiştir: (Change Case)
  Arka Plan: (Background) Sayfanın artalan (zemin) rengini belirlemek/değiştirmek için kullanılır.
  Konu Maddeleri: (Theme) Konu maddelerinin düzeni ayarlanır.
  Tasarımlar: (Frames) Karıştırmayın karıştırırsınız.
  Otomatik Biçimlendir: (Auto Format)Metnin biçimini Word'ün otomatik olarak düzenlemesi için kullanılır.
  Usüller ve Biçimlendirme: (Styles and Formatting)Metinde bulunan yazı biçemini değiştirmek için kullanılır.
  Göstererek Biçimlendirme: (Reveal Formatting)
  Nesne: (Object)Sayfada bulunan nesneleri biçimlendirmek için kullanılır. Önce nesne (resif"TR" style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma; color: #3366FF"> Konu Maddeleri: (Theme) Konu maddelerinin düzeni ayarlanır.
  Tasarımlar: (Frames) Karıştırmayın karıştırırsınız.
  Otomatik Biçimlendir: (Auto Format)Metnin biçimini Word'ün otomatik olarak düzenlemesi için kullanılır.
  Usüller ve Biçimlendirme: (Styles and Formatting)Metinde bulunan yazı biçemini değiştirmek için kullanılır.
  Göstererek Biçimlendirme: (Reveal Formatting)
  Nesne: (Object)Sayfada bulunan nesneleri biçimlendirmek için kullanılır. Önce nesne (resif, metin kutusu, ses ...) seçilir. Sonra Biçim/Nesne (Format/Object) seçilir. Seçilen nesneye göre burada bulunan komut ismi değişir. Örneğin, resim seçildiğinde Nesne (Object) yerine Resim Biçimlendir (Picture ) yazısı belirir.

  Yazı Tipi: (Font)

  Yazı Tipi (Font) bölümünde Yazının tipini harflerin büyüklüğü kalın, ince, yatık olmalarını ve efektlerde kullanarak ayarlama işlemlerini yapabiliriz. Karakter Aralığı (Character Spacing) bölümündedede Karakterlerin bir birine olan yakınlık ve uzaklıkları ile Normal satıra göre aşağıdan ve yukarıdan yazılmasını ayarlayabiliriz. Yazı Efekti (Text Effects) Bu bölümdede yazılara hareketli efektler verip yazıdaki bazı bölümleri daha dikkat çekici bir hale getirebiliriz.


  Pragraf: (Paragraph)

  Hizalama (Alignment)Soldan, sağdan, ortadan ve iki yandan seçeneği vardır. Seçili alana uygulanır. Girinti (Indentation)Sol veya sağ boşluktan sonra ne kadar boşluk bırakılacağı belirtilir.
  Aralık (Spacing) Yazılan satırdan önce ya da sonra ne kadar boşluk bırakılacağı belirtilir. 6 nk (nokta) yarım satır, 12 nk 1 satır boşluk bırakır. Özel (Special) İlk satır, paragraf başını ayarlar. Asılı ise 1. Satır dıştan başlar. İkinci satır içten başlar. Paragrafın tersidir. Genellikle numaralandırmada kullanılır.
  Satır Aralığı (Line Spacing) Satır aralığı Tek, 1.5, çift, En az, Tam, Çoklu biçimindedir. Kullanıcı istediğinde Değer kısmına klavyeyi kullanarak bir değer girebilir. 12 nk tek aralığa eşittir.
  Madde İmleri ve Numaralandırma: (Bullets and Numbering)

  Madde imli liste yaratmak için kullanılır. İstenilen madde imi üzerine tıklanır. Penceredeki madde imi dışında bir madde imi kullanılmak isteniyorsa Özelleştir(Customize) komut düğmesine basılır.

  İmlenmiş Listeyi Özelleştir (Customize) Madde iminin yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi (Font) seçilir. Buradan madde iminin yazı tipi ve boyutu değiştirilebilir. Farklı bir madde imi seçmek için "Madde imi" seçilir. Girinti yeri (Bullet Position) Normalde madde imi ile yazı arası uzaklık 0,63 cm'dir. Bu uzaklığı artırmak veya azaltmak için kullanılır. Madde eme ile metin arasındaki konumu belirlemeye yarar.

  Kenarlıklar ve Gölgelendirme: (Borders and Shading)

  Seçilen alana çerçeve çizer. Ayar (Setting) dan çerçevenin biçimi belirlenir. Biçemden çizginin tipi belirlenir. Çerçevenin kenarlarından birini kaldırmak ya da eklemek için Önizleme bölümünde bulunan kenarlar seçilir.Sayfa Kenarlığı (Page Border) Sayfanın tümüne çerçeve eklemek için kullanılır. Çerçevenin kenarlığının şekillerden oluşması istenildiğinde Resim (Art) , çerçevenin kalınlığını değiştirmek için Genişlik (Width) kullanılır. Çerçevenin nerelere uygulanacağını Uygulanacak Yer (Apply to) menüsünden seçilir.  Sütunlar:(Columns)
  Bir sayfaya iki veya dana fazla sütun yazmak için kullanılır. Sütunlar arasına çizgi koymak için Araya çizgi koy (Line Between) seçilir. İki sütun tüm sayfaya yapılabileceği gibi seçilen alana da yapılabilir.


  Sekmeler:(Tabs)

  Tablo yapmadan metin ya da sayıları alt alta getirmek için kullanılır. Sekmeler, Biçim/Sekmeler (Format/Tabs) komutları kullanılarak elle yapılabileceği gibi cetvel'in alt kısmındaki gri çizgi üzerine farenin sol tuşuna basılarak da yapılabilir.  İstenildiğinde sekme üzerine tıklanarak sağa ve sola taşınabilir. Sekmeler üst üste getirildiğinde taşınan sekme silinir. Tüm sekmeleri kaldırmak için "Sekmeler" penceresinden tümünü temizle seçilir. Bir sekmeden diğerine geçmek için klavye üzerindeki Tab tuşu kullanılır.

  Örnek
  Adı Soyadı İlçe İl
  Hasan Fahri Vural Altındağ Ankara


  Başlangıcı büyüt: (Drob Cap)

  Bir paragrafa başlanırken ilk harfi büyütmek için kullanılır. Genellikle dergi, gazete gibi metinler yazdırılırken kullanılır. İlk harften sonra yazılan metinin harfin hemen yanından itibaren harfi sarması isteniliyorsa "Metinde" seçeneği seçilir. Eğer ilk harfin alt tarafının boşluk olması isteniyorsa "Boşlukta" seçeneği seçilir.

  Metin yönü Tablo hücresi: (Text Drection)
  Bir tabloda metinin yönünü değiştirmek için kullanılır.


  Büyük Küçük Harf Değiştir: (Change Case)

  Tamamen büyük yazılmış bir metnin tamamını küçük harfe çevirmek veya sözcüklerin ilk harflerini büyük harfe çevirmek için kullanılır. Önce çevrilmek istenen sözcük seçilir. Daha sonra Biçim/Büyük-küçük harf değiştir (Format/Change Case) seçilir. Aynı işlem değiştirilmek istenen ifade seçilerek Shift-F3 tuşuna basılarak da yapılabilir.


 2. 2
  jusca
  Yeni Üye

  --->: world öğrenmek istiyen gelsin..

  Reklam  emgine saglık kardes 3. 3
  ozan_18
  Usta Üye
  işine yaradıysa devamı gelıcektır... 4. 4
  muamma.şair
  Bayan Üye
  emeğine sağlık bilmeyenlerin baya işine yarar yalnız konu başlığını düzeltirsen sevinirim word

 5. 5
  bengisu___
  Üye
  sağolasın arkadaşım word de çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor ben bir ara kendim sayfa düzenleyip günlük tutardım ve şifrelerdim harika yani değişmem hiçbir programa :D

 6. 6
  ozan_18
  Usta Üye
  işinize yaradıysa dewamını getiririrm. başka ne programı isterseniz söyleyin yeter. ben yeni konu olarak açarım...

 7. 7
  bengisu___
  Üye
  ben biliyorum bu programı zaten ama diğer arkadaşlarımızdan isteyen olursa nedne olmasın çünkü çok güzel anlatmışsın genede ilgin için teşekkürler

 8. 8
  Hasan
  Özel Üye
  Geniş bir döküman olmuş ve bilmeyenler için gerçekten çok güzel anlatım.

  Konu Sabitlenmiştir.

 9. 9
  efsanee
  Üye
  harika paylaşım allah razı olsun sağolasın ;)

 10. 10
  Ziyaretçi
  Emeine saglik allah razi olsun cok guzel fransa da benim gordugum derslernen hayli hayli ayni cok isime yaradi devamini bekleriz :)

+ Yorum Gönder
word öğrenme,  word öğrenmek istiyorum,  world öğrenme,  world öğren,  word programı öğrenme
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi