Karacaoğlan kimdir?

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Yazarlar ve Şairler Bölümünden Karacaoğlan kimdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ULtRaDяagoN
  Usta Üye
  Reklam

  Karacaoğlan kimdir?

  Reklam  Karacaoğlan kimdir?

  Forum Alev
  Karacaoğlan kimdir?


  Karacaoğlan'ın Hayatı (1606 - 1670)


  Büyük bir halk şairi olan Karacaoğlan'ın hayatı üzerine yapılan araştırmalarda kesin bir bilgi yoktur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve şiirlerinde yapılan incelemelerden onun 1606 da doğmuş 1670 yılında ölmüş olduğu tahmin edilmektedir. Her nekadar doğduğu yer bilinmiyorsa da öldüğü ve mezarının bulunduğu yer bellidir. Kendisinin Güney Anadolu'da yaşayan Türkmen aşiretinden olduğu daha doğrusu İçel'li olduğu muhakkaktır. Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla kendisi pek çok yer gezmiş, aşkı ve tabiat sevgisini yaşadığı hayatı, çağının konuşma dili ile öz türkçe olarak işlemiş ve anlatmış bir halk şairidir.  Bugün kesin olarak bilinen bir şey varsa o da mezarının İçel'in Mut İlçesi'ne bağlı Karacaoğlan Köyü'ndeki Karacaoğlan tepesinde Karacakız tepesi ile karşı karşıya olduğudur.  Mezar 1997 yılında anıt mezar haline getirilerek Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından ziyarete açılmıştır. Karacaoğlan aynı zamanda tarihte heykeli dikilen, bilinen ilk ozandır. İçel'in Mut İlçesine Heykeltraş Prof.Hüseyin Gezer tarafından yapılan heykeli 8 Haziran 1973 günü dikilmiştir.Yörede onun şiirlerinden pek çoğu halk arasında söylenir bazıları türküleştirilmiştir.  Çeşitli kaynaklara göre Kozana bağlı Feke İlçesi'nin "Gökçe" köyünde, "Mamalı" da, "Binbuğa"da, "Erzurum"da "Zobular"da, "Gökçeli"de, "Varsak da, hatta "Belgrad"da doğduğu öne sürülmüştür. Fakat, kanımızca en sağlam ve eski kaynak, Akşehirli Ahmet Hamdi Efendi'nin hatıra defteri olup, inandırıcı delillere dayanmaktadır. Hamdi Efendi, Varsak köyünde 1876 da hatıra defterine şu satırları kaydetmiştir: "Malum ola ki Karacaoğlan Varsak karyesinde dünyaya gelüp babası Türkmen aşiretinden Kara İlyas, fakir-el hal olmağla sayd-ü şikarla taayyuş eder olup 1013 (M .1604) tarihinde Kozan dere-beylerinden Hüsa m Beyin sayıl namıyle tut-kap asker devşirdiği hengamda İlyas dahi tutulup götürülerek orada gaip olduğu için lakapları Sayıloğlu kaldığı ve el- yevm karyei mezbur hanedanı Sayılzade Mehmet Efendi'den anlaşılmıştır. Karacaoğlan'ın ismi Hasan olup öksüz büyümüş. Vechen karayağız ve fakir çocuğu olduğu için buna Karacaoğlan denülüp böylece anıldığı. Karacaoğlan delikanlı iken munis ve zeyrekliği hasebiyle ol vaktin karye ağalarından serdengeçti Osman Ağa Karaca Oğlan'ı evlatlık şekliyle diğer fakir bir aile kızıyle teehhül ettirmiş ise de kız hor ve çirkin olduğundan Kara caoğlan babası gibi Sayıl askerliğine tutulacağını anlayup yirmi dört yaşında Varsak'tan firar-la mekanın gaip ederek, encam Maraş'ta Zülgaroğlu (Zülkadir olacak) Hüsam Bey' in himayesinde altı sene teehhül ümidiyle kalıp, teehhül ümidi münkesir olunca ora-dan müfarekatla yine geşt-i diyara başlayıp on dokuz sene sonra vatanına gelmişse de fazla barınamayıp elli beş yaşında Tarsus tarikıyla tekrar geşt-i diyara der-ban oldu-ğu (1)", kayıtlıdır. Han Mahmut adli halk hikayesinde ve diğer bazı anlatımlarda Karacaoğlan'ın Tarsus'ta Karaca Kız adındaki bir yörük beyi'nin kızına aşık olduğu, vermedikleri için kızın, arkasından da Karacaoğlan'ın Kırklar mağarasına, bazı kaynaklara göre de Eshab-ı Kehf Mağarasına çekilerek orada öldüğü rivayet olunur. İshak Refet Işıtman ise, 1933 yılında yayınladığı Karacaoğlan adlı eserinin 33. sayfasında "Şairin menkıbeleri arasında Karaca Kız adlı birisini sevdiği söylenir ve ölünceye kadar bu sevginin devam ettiği, fakat birbirlerine kavuşamadıkları, en sonunda Karacaoğlan'ın bir tepeye, Karaca Kız'ın da onun karşısındaki bir tepeye gömüldükleri anlatılır. Bu tepeler Çukurovada imiş", demektedir. Bizim görüşümüze göre buradaki Çukurova'dan Çukur Köyü'nün anlaşılması gerekir. Zira Çukur köyü (şimdi Karacaoğlan) Karaca Kız ve Karacaoğlan Tepeleri'nin düzlüğündedir. Fuat Köprülü'nün araştırma yaptığı dönemlerdeki ulaşım imkanları dikkate alınırsa, Mut İlçesi dahi belli çevre dışında bilinmezken Çukur köyünün bir araştırmacı için bilinmesi elbette mümkün değildir. Esasen şimdiki Çukur (Karacaoğlan) köyü 1286 yıllarında Sarıkavak beylerinden Hacı Kadir ağa zamanında eski yerinden nakledilmiştir. Karacaoğlan tepesinin birkaç kilometre kuzey batısına düşen eski Çukur içme ve kullanma sularını sarnıçlardan sağlayan bir kıraç yayladır. Sarıkavak beylerinin yaylası olan bu köyün 8 kilometre kadar doğuya nakledilmesinin bir de hikâyesi vardır. Rivayete göre köyün çobanı, sürünün içinden bir tekenin sık sık ayrılarak sakalı ıslanmış şekilde geriye döndüğünü görür ve merakla takip eder. Görür ki şimdiki köyün hemen yakınında bir kaynak vardır ve teke tesadüfen bulduğu bu kaynaktan iç güdüsüyle şaşırmadan gidip, suyunu içtikten sonra dönmektedir o Bundan sonra sadece yazları oturulan eski Çukur su kaynağına yakın yerde yeniden iskân sahası haline getirilir. Köy devamlılık kazandıktan sonra halk Karacaoğlan mezarını adeta ziyaretgâh haline getirmiş, ona evliyalık izafe etmiş, tepenin adına zamanla Erenler Tepesi de denmeye başlanmıştır.
 2. 2
  ULtRaDяagoN
  Usta Üye

  --->: Karacaoğlan kimdir?

  Reklam  Eserleri:  AĞACIN EYİSİ ÖZÜNDEN OLUR
  Ağacın eyisi özünden olur

  Yiğidin eyisi sözünden olur

  İl için ağlayan gözünden olur

  Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim  Yavrı keklik gibi kaynar eğlenir

  Mis kokulu yağlar ile yağlanır

  Sabah akşam türlü yazma bağlanır

  Eğip geçer yeşil başın sevdiğim  Karacaoğlan der ki hoşça salınsın

  Dursun yol üstünde bacı alınsın

  Çözüver düğmeni göğsün görünsün

  Nokta nokta benli döşün sevdiğim

  ALA GÖZLÜ BENLİ DİLBER  Ala gözlü benli dilber

  Koma beni el yerine

  Altın kemerin olayım

  Dola beni bel yerine  Hicine gönlüm hicine

  Yiğide ölüm geçine

  As beni zülfün ucuna

  Sallanayım tel yerine  Gel kız karşımda dursana

  Şu benim halim sorsana

  Zülfünden bir tel versene

  Koklayayım gül yerine  Karac(a) oglan der nolayim

  Kolun boynuma dolayım

  Nazlı yar kölen olayım

  Kabul eyle kul yerine


  CAN VERMEYE DERMANIM MI VAR

  Üryan geldim gene üryan giderim
  Ölmemeye elde fermanım mı var
  Azrail gelmiş de can talep eder
  Benim can vermeye dermanım mı var

  Dirilirler dirilirler gelirler
  Huzur-u mahşerde divan dururlar
  Harami var diye korku verirler
  Benim ipek yuklu kervanım mı var

  Er isen erliğin meydana getir
  Kadir Mevlam noksanımı sen yetir
  Bana derler gam yükünü sen götür
  Benim yük götürür dermanım mı var

  Karac'oğlan der ki, ismim öğerler
  Ağı oldu yediğimiz şekerler
  Güzel sever diye isnad ederler
  Benim Hakk'tan özge sevdiğim mi var


  BİR AYRILIK BİR YOKSULLUK BİR ÖLÜM

  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret kodun beni kavim kardaşa
  Sebep gözden akan bu kanlı yaşa
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölü


  YÜRÜ BİRE YALAN DÜNYA

  Yürü bire yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekine misal
  Seni eken biçer bir gün

  Ağalar içmesi hoştur
  O da züğürtlere güçtür
  Can kafeste duran kuştur
  Elbet uçar gider bir gün

  Aşıklar der ki n'olacak
  Bu dünya mamur olacak
  Haleb'i Osmanlı alacak
  Dağı taşa katar bir gün

  Yerimi serin bucağa
  Suyumu koyun ocağa
  Kafamı alin kucağa
  Garip anam ağlar bir gün

  Yer yüzünde yeşil yaprak
  Yer altında kefen yırtmak
  Yastığımız kara toprak
  O da bizi atar bir gün

  Bindirirler cansız ata
  İndirirler tuta tuta
  Var dünyadan yol ahrete
  Yelgin gider salın bir gün

  Karac'oğlan der nasıma
  Çok işler gelir başıma
  Mezarımın baş taşına
  Baykuş konar öter bir gün  AŞAM DEDİM KARLI DAĞIN BAŞINDAN

  Aşam dedim, karlı dağlar başından
  Yüce dağlar koç yiğide dağ m'olur
  Ağrır bedenim, sızlar yaralarım
  Bu yarayı çeken yiğit sağ m'olur

  Sıra sıra dikemedim söğüdü
  Ben başıma veremedim öğüdü
  Elleri göğsünde görün yiğidi
  Yiğit mağrur gezmek ile bey m'olur

  Ögüt versen, bana öğüt kâr etmez
  O yârin hayali karşımdan gitmez
  Kementle bağlasam, kolun bağ tutmaz
  Yârin zülüfünden özge bağ m'olur

  Karac'oğlan der ki, fani dünyadan
  Korkmaz mısın haram ile zinadan
  Ayırır seni anan babandan
  Gurbet ile düşen yiğit sağ m'olur
 3. 3
  Psikolog
  Özel Üye
  kardeşim çok uzun ya bu hepsini okuyamam önemli oln bölümler tek olsa daha faydalı olur+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi