Dört büyük melek ve görevleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Yazılar Bilgiler Bölümünden Dört büyük melek ve görevleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Asker
  Üye
  Reklam

  Dört büyük melek ve görevleri

  Reklam  Dört büyük melek ve görevleri

  Forum Alev
  Dört büyük melek

  1. Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı emirleri peygamberlere bildirmekle görevlidir.
  2. Azrail: Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevlidir.
  3. Mikâil: Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlidir.
  4.İsrafil: Dünya hayatının sona erdiğini ve mahşer hayatının başladığını bildirmek
  için Sur’a üflemekle görevlidir. Birinci üfleyişte kıyamet kopacak, ikinci üfleyişte ise
  tekrar diriliş olacaktır. 2. 2
  Asker
  Üye

  Cevap: Dört büyük melek ve görevleri

  Reklam  İnsanın sağında ve solunda bulunan melekler de vardır. Bunlara “Kiramen
  Kâtibin” veya “yazıcı melekler” denir. Sağdaki melekler yapılan iyilikleri, soldaki
  melekler de yapılan kötülükleri kaydederler. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “İnsanın
  hem sağında hem de solunda bulunan, yaptıklarını ve söylediklerini yazan iki
  melek vardır.”1
  Ayrıca her insana kabirde, “Rabb’in kim? Peygamberin kim? Dinin ne?
  Kitabın ne?” vb. sorular sormakla görevli “sorgu melekleri” bulunur. Bunların dışında
  ibadet eden insanları korumak ve gözetlemekle görevli “koruyucu melekler” de
  vardır. 3. 3
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  Dört büyük melek ve görevleri
  İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur.

  Melekler, Allah'ın sevgili kullarıdır. Allah'ın emirlerini kusursuz yerine getirirler, hiç günah işlemezler.

  Yüce Allah, varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. Bunlardan kimisi bizim görebileceğimiz, kimisi de göremiyeceğimiz şekildedir. İnsan, bazı varlıkları göremiyor. Çünkü, insanın gözü her şeyi görebilecek durumda yaratılmamıştır, görme yeteneği sınırlıdır.

  Meselâ; çok küçük bir cismi göremediğimiz gibi; havayı, rüzgârı, rûhumuzu ve aklımızı da göremiyoruz. Telden geçen elektrik akımı da görülmüyor. Halbuki göremediğimiz bu şeylerin var olduğunu biliyoruz. İşte melekler de var olduğu halde görülmeyen varlıklardır.

  Melekler nurdan yaratılmış lâtif varlıklar oldukları için biz onları göremiyoruz. Fakat meleklerin varlığına inanıyoruz, çünkü meleklerin varlığını Allah Teâla Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş, Peygamber Efendimiz de melekleri hem görmüş, hem de bize bildirmiştir. Yüce Allah'ın ve sevgili Peygamberimizin bildirdiği her şey doğrudur. Bu sebeple biz, meleklerin varlığına kesin olarak iman ediyoruz.

  Melekler: yerde, göklerde, çevremizde ve her yerde bulunurlar. Sayılarını ancak Allah bilir. Her birine Allah'ın verdiği görevler vardır.

  Bazıları devamlı olarak Allah'a ibadet eder. Bazıları da kâinatın tertip ve düzeni ile vazifelidirler. İnsanların gücünün erişemiyeceği büyük işler yaparlar. İnsanlara iyiliği telkin eden, kötülüklerden koruyan, sıkıntılı zamanlarda müminlerin yardımına gönderilen melekler de vardır. Yüce Allah, meleklerin varlığı ile sonsuz kudretini göstermiştir.


  BÜYÜK MELEKLER VE GÖREVLERİ
  1) Cebrâil: Meleklerin en büyüğüdür. Görevi: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan Peygamberimize getiren Cebrâil'dir.

  2) Mikâil: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur yağması, rüzgâr esmesi, ekinlerin bitmesi v.s. gibi)

  3) İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.

  4) Azrâil: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

  Bu dört büyük melekten başka, diğer meleklerden bazıları da şunlardır:

  Kirâmen Kâtibin: Her insanın biri sağında, diğeri solunda iki melek bulunur. Bunlara Kirâmen Katibin denir. Sağındaki melek, insanın yaptığı iyi işleri, solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı "Amel defteri" meydana gelir.

  Münker ve Nekir: Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli meleklerdir.

  Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.

  Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi