Abdestinin farzları nelerdir Nasıl alınır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Yazılar Bilgiler Bölümünden Abdestinin farzları nelerdir Nasıl alınır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Asker
  Üye
  Reklam

  Abdestinin farzları nelerdir Nasıl alınır

  Reklam  Abdestinin farzları nelerdir Nasıl alınır

  Forum Alev
  Vücudun belli organlarını (el, yüz, kol ve ayak) usulüne uygun olarak yıkamaya
  “abdest” denir. Abdest, namazın hazırlık şartlarındandır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum
  şöyle ifade edilmiştir: “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman, yüzlerinizi,
  dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edip topuklara kadar
  ayaklarınızı yıkayın...”2 Peygamberimiz de bir hadisinde “Ümmetim kıyamet
  gününde, abdest dolayısıyla yüzleri ve ayakları nurlu olarak gelecektir. O hâlde
  sizden hanginiz nurunu artırabilirse bunu hemen yapsın.”3 buyurmuştur.

  Abdestin farzları şunlardır:
  1. Elleri dirseklerle birlikte yıkamak,
  2. Yüzü yıkamak,
  3. Başın dörtte birini mesh etmek,
  4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır. 2. 2
  Asker
  Üye

  Cevap: Abdestinin farzları nelerdir Nasıl alınır

  Reklam  Abdest nasıl alınır?
  Abdest almaya besmele ile başlanır ve eller bileklere kadar yıkanır. Ağza üç defa
  su verilerek çalkalanır. Üç defa burna su verilir ve sol elle burun temizlenir. Yüz, üç defa
  yıkanır. Önce sağ, sonra da sol kol dirseklere kadar yıkanır. Başın dörtte biri mesh edilir.
  Sırasıyla kulakların içi, dışı ve ense mesh edilir. Son olarak da önce sağ, sonra
  da sol ayak yıkanır. Böylece abdest alınmış olur.
  Abdest alırken suyun israf edilmemesine özen gösterilmelidir. 3. 3
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  Abdestin farzları, bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu olan ana unsurlar demektir. Abdestin farzları ilgili âyette (el-Mâide 5/6) zikredildiği üzere dörttür:

  1. Yüzü yıkamak.

  2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak.

  3. Başı meshetmek.

  4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

  Yüzün sınırı iki kulak yumuşağı, alındaki saç bitim yeri ile çenenin sona erdiği yer arasında kalan kısım olarak belirlenmiştir. Yüz yıkanırken sakal sık ise üstünü yıkamak yeterlidir. Abdest alırken parmaktaki yüzüğün altına su alacak şekilde oynatılması, el, yüz ve ayakta bulunan ve suyun deriye temasını önleyen maddelerin imkân dahilinde temizlenmesi gerekir. Dirseklerin yıkanması da abdestin farzları kapsamındadır. Başın dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla meshedilmesi Hanefîler’e göre yeterlidir. Başın mesh miktarı Şâfiî mezhebinde daha az iken diğer iki mezhepte âdeta başın tamamıdır.

  Abdestin bu dört farzında Sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmiştir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç Sünnî mezhebin buna bazı şartları da ilâve ettiği görülür. Meselâ niyet bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîler’e göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîb) Şâfiî ve Hanbelîler’e göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîler’e göre farzdır. Ca‘ferîler, abdestle ilgili âyetin ifade tarzından hareketle ayakların yıkanmasının değil meshedilmesinin farz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe yakın olan bazı Sünnî âlimler de vardır.

  Abdestin farzlarının yerine getirilmiş olması kuşkusuz alınan abdestin fıkhen geçerli (sahih) olması sonucunu da doğurur. Bununla birlikte kullanılan suyun temiz ve temizleyici olması, abdest alırken özür durumu hariç abdesti bozan bir durumun bulunmaması, yıkanması gereken uzuvlarda hiç kuru yerin kalmaması da gerekir. Bazı ilmihal kitaplarında, abdest alırken yıkanan uzuvlarda iğne deliği kadar kuru yerin kalmamasının istenmesi, hakiki anlamı değil bu konuda âzami titizliğin gösterilmesi gerektiğini ifade içindir. Abdest uzuvlarında bulunup suyun deriyle temasını önleyen maddelerin imkân ölçüsünde temizlenmesi gerekir. Temizlemede zorluk varsa bunların bulunması abdeste zarar vermez. Boyacı, marangoz gibi esnafın, sanatkârların el ve kollarında bulunan boyalar böyledir. Bunlar el ve tırnaklardan kazınmadıkça abdestin geçerli olmayacağının söylenmesi, bilgiye dayalı fıkhî bir hüküm olarak değil de yukarıda sözü edilen hassasiyetin abartılı ifadesi olarak anlaşılmalıdır. Aynı şekilde bir uzvu yıkamak sağlık açısından sakıncalı ise meshedilir, meshetmek de zararlı ise terkedilir+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi