Divan şiiri halk şiiri modern şiir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Yazılar Bilgiler Bölümünden Divan şiiri halk şiiri modern şiir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Asker
  Üye
  Reklam

  Divan şiiri halk şiiri modern şiir

  Reklam
 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: divan şiiri halk şiiri ve modern şiir hangi geleneğin ürünüdür

  Reklam  Şiir ve Gelenek


  Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır.

  Bir toplumda kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değerlere, alışkanlıklara bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir. Düğün geleneği,mevlid geleneği,bayram geleneği. gibi.

  Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır.
  Mesela Murat Çobanoğlu, geleneği Türk edebiyatının başlangıç tarihine dayanan halk edebiyatının bir temsilcisidir. O, dörtlüklerle ve hece vezniyle şiir kozasını oluştururken içinde yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle farklı kavramlara ve kelimelere yer vererek geleneğin içinde özgünleşmiştir. 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  Türk edebiyatında üç şiir geleneği vardır:
  1- Halk Şiiri Geleneği ve Özellikleri

  * Halkın içinden yetişmiş ve çoğu okur-yazar olmayan sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
  *Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
  *Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
  *Hece vezni kullanılmıştır.
  *Kafiyeye önem verilmiştir.
  *Aşk, tabiat,tasavvuf,yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
  *Şiirler hazırlıksız olarak söylenmiştir.
  *Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
  *Gelenek usta-çırak ilişkisiyle bugüne kadar gelmiştir.
  *Koşma, semai, varsağı, destan, ilahi, nefes, mani, türkü gibi nazım şekilleri vardır.
  *Halk şiiri geleneğinin en güçlü temsilcileri Karacaoğlan, Aşık Seyrani, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Erzurumlu Emrah,Gevheri'dir.
  *Bu geleneğin son dönem temsilcileri arasında Aşık Veysel, Murat Çobanoğlu ,Aşık Reyhani, Aşık Şeref Taşlıova ve Aşık Mahzuni Şerif'nin önemli bir yeri vardır.
  2- Divan Şiiri Geleneği ve Özellikleri

  *Divan edebiyatı, saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır. "Klasik Türk Edebiyatı" ismiyle de anılır.
  *Bu döneme ait şairlerin, şiirlerini topladıkları "divan" adı verilen birer defterleri vardır. Her şairin bir divanı olduğu için, divan edebiyatı ifadesi daha yaygındır.
  *Divan şiirinin dilinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça görülür. Bu dönemin Türkçesine "Osmanlı Türkçesi" denir.
  *Nazım birimi beyittir.
  *Aruz vezni kullanılmıştır.
  *Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi genellikle ferdi konular işlenmiştir.
  *Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir. Yani en güzel şiiri yazmak değil, en güzel beyti yazmak amaçlanmıştır
  *Kaside, gazel, mesnevi, murabba, terkib-i bend, rubai, şarkı gibi nazım şekilleri vardır.

  Gazel
  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kâfir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i sıızan mısın kâfir
  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kâfir
  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kâfir
  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir
  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kâfir ( Nedim )

  Kelimeler: ateş-i suzan: yakıcı ateş, çak-i giriban yaka yırtmalar, şuh: sevgili, âşık-ı nalan: ağlayıp inleyen aşık, mirat-ı mücella: cilalı ayna, hüsn: güzellik, Nedim-i zar: dertli Nedim
  3- Modern Şiir Geleneği

  Bu geleneğin özellikleri şunlardır:
  *Bu şiir geleneğinde şiirde ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.
  *Sanatlı söyleyişin yerine yalın ve tabiî söyleyiş benimsenmiştir.
  *Her türlü konu işlenmiştir.
  *Nazım birimi kullanılmamıştır.
  *Serbest şiir tarzı benimsenmiştir.
  *Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.

  Örnek: MODERN ŞİİR
  ANLATAMIYORUM
  Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;
  Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle?
  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
  Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
  Bu derde düşmeden önce.
  Bir yer var, biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
  Anlatamıyorum. ( Orhan Veli KANIK ) 4. 4
  Ensar
  Özel Üye
  divan şiiri:divan edebiyatı,saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır.
  halk şiiri:içerik,tema ve şekil yönünden islamiyet'in kabulünden önceki türk şiir geleneğiyle benzerlikler gösterir.
  Modern şiir:sanat söyleşinin yerine yalın ve tabii söyleyiş benimsenmiştir... :)

+ Yorum Gönder
modern şiir geleneği örnekleri,  divan siiri modern siir saf siir halk siir nedir kisaca,  halk şiiri divan şiiri modern şiir serbest şiir saf şiir,  divan şiiri ile öz şiir arasındaki fark,  halk siiri divan siiri modern siir anlayislari
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi