Bir sayısalcı olarak Tabii ki Matematik (L).
ForumAlev --->: Matematik mi Edebiyat mı ?